Kasaysayan ng Kompanya

Disyembre 2010 Ang mga serbisyo ng pandaigdigang remittance ay naitatag
Disyembre 2010 Nagbukas ang website ng SBI Remit
Enero 2011 Nagbukas ang mga serbisyo ng remittance sa convenience store
Nobyembre 2011 Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Pilipinas
Enero 2012 Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa China
Pebrero 2012 Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Nepal
Pebrero 2014 Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Peru
Abril 2015 Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Sri Lanka
Hulyo 2015 Nalagpasan ng SBI Remit ang 100,000,000,000 JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance
Hulyo 2015 Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Brazil
Setyembre 2016 Nalagpasan ng SBI Remit ang 200,000,000,000 JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance
Nobyembre 2016 Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Indonesia
Mayo 2017 Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Vietnam
Hunyo 2017 Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Thailand sa pamamagitan ng Distributed Ledger Technology (DLT) nang unang beses.
Oktubre 2017 Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Myanmar
Hulyo 2017 Nalagpasan ng SBI Remit ang 300,000,000,000 JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance
Pebrero 2018 Nalagpasan ng SBI Remit ang 400,000,000,000 JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance

Setyembre 2018

Nalagpasan ng SBI Remit ang 500,000,000,000 JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance

Hulyo 2020

Nalagpasan ng SBI Remit ang 1 Trillion JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance