Mga Babayaran

Bayad sa padala

Pilipinas

Cash pick-up at pag-transfer sa bank account

Halaga ng padala Bayad (kasama ang buwis)
1 JPY – 10,000 JPY 480 JPY
10,001 JPY – 20,000 JPY 720 JPY
20,001 JPY – 30,000 JPY 800 JPY
30,001 JPY – 50,000 JPY 1,000 JPY
50,001 JPY – 200,000 JPY 1,400 JPY
200,001 JPY – maximum amount* 1,500 JPY

*Para sa “pag-transfer sa bank account” ang maximum amount ng remittance ay 1,000,000 JPY

Mga Babayaran sa Pagdeposito

Kapag gumamit ka ng aming serbisyo sa pagpapadala, ang mga pinansyal na institusyon na humahawak ng mga pondo na iyong idineposito ay nangangailangan na bayaran ang mga sumusunod na bayad sa paghulog.

Online
Remittance

Ang mga customer ay responsable sa kabayaran sa bayad sa pag-transfer kapag ang mga pondo ay idineposito sa reserve account na itinalaga ng SBI Remit.
Mangyaring konsultahin sa iyong bangko ang mga detalye ng kabayaran sa pag-transfer, dahil ang mga ito ay nag-iiba depende sa bangko na iyong ginagamit, ang halaga na ililipat at ang paraan ng pag-transfer.

Remittance gamit ang Remit Card

 

Mag-deposit Gamit ang Deposit Card

Mag-deposit Gamit ang Deposit Card

Mag-deposit Gamit ang Deposit Card
Halaga ng remittance Japan Post ATM
Bayad (kasama ang buwis))
Lawson ATM
Bayad (kasama ang buwis)
50,000 JPY o mas mababa 330 JPY 300 JPY
Higit sa 50,000 JPY 500 JPY
Halaga ng remittance Japan Post ATM
Bayad (kasama ang buwis)
Lawson ATM
Bayad (kasama ang buwis)
50,000 JPY o mas mababa 330 JPY 300 JPY
Higit sa 50,000 JPY 500 JPY

*Japan Post ATM: Ang maximum amount ay 1,000,000 JPY kada deposito.

*Lawson ATM: Ang maximum amount ay 500,000 JPY (59 bills maximum) kada deposito.

Furikomi Remittance

Kung gumagamit ng reserve account na itinalaga ng SBI Remit, ang bayad sa pag-transfer ay babayaran ng customer.
Ang bayad sa pag-transfer ay kailangang kumpirmahin sa bangko dahil nag-iiba ito depende sa bangko, halaga ng ililipat, at paraan ng pag-transfer.

Conbini 
Remittance

Halaga ng deposito Bayad (kasama ang buwis)
1 JPY – 29,999 JPY 360 JPY
30,000 JPY – 49,999 JPY 560 JPY
50,000 JPY – 100,000 JPY 800 JPY

Snapsend

Halaga ng remittance Bayad (kasama ang buwis)
50,000 JPY o mas mababa 330 JPY
Higit sa 50,000 JPY 500 JPY

Bayad sa pagkakansela ng remittance

Kung ibinigay ang isang refund dahil sa pagkansela ng remittance, ang remittance ay ibabalik at 1,000 JPY na kabayaran ay sisingilin para sa tumalbog na transaksiyon.

*Ang bayad sa pagdeposito ay hindi na maaaring maibalik.
*Kung natanggap na ng tatanggap ang mga pondo, hindi na maaaring kanselahin ang transaksiyon.

Bayad sa pag-withdraw

Ang mga sumusunod na bayarin ay mangyayari kung ang balanse sa reserve account ng remittance ay nailipat sa iyong bank account.

Destination Financial Institution Halaga ng winithdraw Bayad sa pag-withdraw (kasama ang buwis)

住信SBIネット銀行
SBI Sumishin Net Bank

51 JPY

Mga financial institution maliban sa mga nasa itaas

Mas mababa sa 30,000 JPY

170 JPY

Higit sa 30,000 JPY

265 JPY
  • *Ililipat namin ang halaga ng withdrawal na iyong sinabi pagkatapos bawasan ang kabayaran sa pag-withdraw.
  • *Hindi babawasan ang kabayaran sa pag-withdraw kung ang balanse ng iyong reserve account na remittance ay mas mababa sa kabayaran sa pag-withdraw.