Impormasyon/kampanya

2021/10/28

Notice sa Paghinto ng Paggamit ng JP Yucho Furikae Haraikomi card
(Green card)


Maraming salamat sa paggamit ng SBI Remit International Money Transfer Service.

Nais naming ipaalam sa inyo na mahihinto na ang paggamit ng JP Yucho Furikae Haraikomi card (Green) sa pagpapadala ng pera sa SBI Remit.

 

※Service Termination

Remittance Service of JP Yucho Furikae Haraikomi card (Green)

Termination Date:March 4, 2022 at 12:00 Midnight

Pwedeng gamitin ang “Remit Card” kapalit ng ” JP Yucho Furikae Haraikomi card (Green)”. Maliban sa Post Bank ATMs, pwedeng gamitin ang “Remit Card” sa Lawson Bank ATMs. Merong mas mabilis na processing time for deposit ang “Remit Card” at pwede kang mag remit internationally ng mas madali at convenient kaya nais naming i-konsider ninyo ang paggamit nito.

 

Japan Post Transfer Payment Card: Terminate ✖

 

Remit Card : Available ◎

Japan Post Transfer Payment Card: Terminate ✖

 

Remit Card : Available ◎

 

※Merit of Using SBI Remit Card (highlighted in red)

  JP Yucho Furikae Haraikomi card (Green) SBI Remit Card
Available ATMs Only Japan Post Bank ATM Japan Post Bank ATM and Lawson Bank ATM
Maximum Deposit at ATM Up to 100,000 Yen Japan Post Bank ATM: Up to 1,000,000 Yen
Lawson Bank ATM : Up to 500,000 Yen
Post-deposit processing time Half day to one day 10 to 30 minutes
Deposit Fee Japan Post Bank
1 Yen – 49,000 Yen : 130 Yen
50,000 Yen – 100,000 Yen : 340 Yen
① Japan Post Bank ATM
1 Yen – 50,000 Yen : 330 Yen
50,001 Yen – 1,000,000 Yen : 500 Yen
② Lawson Bank ATM
1 Yen–500,000 Yen: Flat fee about 300 Yen
JP Yucho Furikae Haraikomi card (Green)
Available ATMs Only Japan Post Bank ATM
Maximum Deposit at ATM Up to 100,000 Yen
Post-deposit processing time Half day to one day
Deposit Fee Japan Post Bank
50,000 Yen – 100,000 Yen : 340 Yen
SBI Remit Card
Available ATMs Japan Post Bank ATM and Lawson Bank ATM
Maximum Deposit at ATM Japan Post Bank ATM: Up to 1,000,000 Yen
Lawson Bank ATM : Up to 500,000 Yen
Post-deposit processing time 10 to 30 minutes
Deposit Fee ① Japan Post Bank ATM/b>
1 Yen – 50,000 Yen : 330 Yen
50,001 Yen – 1,000,000 Yen : 500 Yen ② Lawson Bank ATM
1 Yen–500,000 Yen: Flat fee about 300 Yen

 

*Paano mag request ng Remit Card

Kung wala ka pang “Remit Card” before, or nawala mo ito , mangyaring tumawag sa Customer Center para mapadalhan ng bago. Ang pag issue ng “Remit Card” ay libre.

 

Kung may katanungan, please contact our Customer Center.

*********************************************

SBI Remit Co.,Ltd Customer Center

 03-5652-6759(Tagalog)

Operating Hours (weekdays) 08:00 am – 10:00 pm (JST)

(Weekends and national holidays) 12:00 pm – 9:00 pm (JST)

(Excluding New Year and vacation dates set by SBI Remit)

************************

SBI Remit Co.,Ltd Customer Center

 03-5652-6759(Tagalog)

Operating Hours (weekdays) 08:00 am – 10:00 pm (JST)

(Weekends and national holidays) 12:00 pm – 9:00 pm (JST)

(Excluding New Year and vacation dates set by SBI Remit)

Bumalik sa Impormasyon/Kampanya