Thông báo/Chiến dịch

2022/02/24

Thông báo tạm dừng giao dịch đối với “Quý khách lâu không thực hiện giao dịch”

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ chuyển tiền Quốc tế của SBI Remit.

Theo Khoản 4 (5) Điều 20 của Quy định về giao dịch chuyển tiền Quốc tế, SBI Remit xin thông báo về việc tạm dừng giao dịch của những Quý khách hàng thỏa mãn các điều kiện dưới đây.

※Theo đó, Quý khách sẽ không thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền/nhận tiền quốc tế.

 

Nội dung

 

■Quý khách hàng nằm trong đối tượng tạm dừng giao dịch

・Quý khách không sử dụng dịch vụ chuyển tiền/nhận tiền quốc tế từ 17/2/2020.

・SBI Remit không thể xác nhận được địa chỉ, thời hạn lưu trú mới nhất của Quý khách.

 

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ của SBI Remit, xin vui lòng liên hệ tới Trung tâm chăm sóc khách hàng của SBI Remit.

 

*********************************************

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng SBI Remit

 03-5652-6759

SBI Viet Nam

Tiếng Việt

Giờ tiếp nhận Ngày thường: 08:00-22:00 (JST) Ngày cuối tuần và ngày lễ quốc gia: 12:00-21:00 (JST)

************************

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng SBI Remit

 03-5652-6759

SBI Viet Nam

Tiếng Việt

Giờ tiếp nhận Ngày thường: 08:00-22:00 (JST)

Ngày cuối tuần và ngày lễ quốc gia: 12:00-21:00 (JST)

Quay lại trang Thông báo/Chiến dịch