Thông báo/Chiến dịch

2022/11/04

Hướng dẫn lấy “Giấy chứng nhận chuyển tiền” bản PDF

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế của SBI Remit.

 

Về việc phát hành “Giấy chứng nhận chuyển tiền” để làm thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm, Quý khách có thể thao tác và phát hành ngay lập tức bản PDF giấy chứng nhận chuyển tiền bằng cách điền thông tin vào đường link dưới đây:

 

Đường link URL chuyên dụng:

https://statement.remit.co.jp

 

※Lưu ý: Quý khách có thể in giấy chứng nhận chuyển tiền bản PDF này và sử dụng để làm điều chỉnh thuế cuối năm.

※Link trên chỉ sử dụng cho khách hàng cá nhân.

 

*********************************************

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng SBI Remit

 03-5652-6759 nhánh số 5 hỗ trợ tiếng Việt

SBI Viet Nam

Tiếng Việt

Giờ tiếp nhận Ngày thường: 10:00-22:00 (JST) Ngày cuối tuần và ngày lễ quốc gia: 12:00-21:00 (JST)

************************

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng SBI Remit

 03-5652-6759 nhánh số 5 hỗ trợ tiếng Việt

SBI Viet Nam

Tiếng Việt

Giờ tiếp nhận Ngày thường: 10:00-22:00 (JST)

Ngày cuối tuần và ngày lễ quốc gia: 12:00-21:00 (JST)

Quay lại trang Thông báo/Chiến dịch