Thông báo/Chiến dịch

2024/03/28

thông báo đến Quý khách về thay đổi quy định hạn mức chuyển tiền như sau.

Cảm ơn Quý khách luôn tin dùng dịch vụ chuyển tiền quốc tế SBI Remit.

SBI Remit xin thông báo đến Quý khách về thay đổi quy định hạn mức chuyển tiền như sau.

Thay đổi quy định hạn mức dưới đây được áp dụng đối với đối tượng khách hàng cá nhân.

Đối với khách hàng pháp nhân, quy định hạn mức chuyển tiền là không thay đổi.

 

1. Về giao dịch chuyển tiền

Quy định hạn mức chuyển tiền theo tháng sẽ được thay đổi thành quy định hạn mức chuyển tiền theo năm.

Quy định hạn mức tối đa 1 lần có thể chuyển tương đương với 10.000 USD. Lưu ý giao dịch không được vượt quá 100 man yên.

Quy định hạn mức số tiền tối đa có thể chuyển trong 1 năm là 500 man yên.

Theo quy định, tổng số tiền giao dịch trong hạn mức sẽ được tính theo năm dương lịch của Nhật Bản.

Ngoài ra, giới hạn số lần giao dịch trong vòng 1 tháng là không thay đổi.

※Tuy nhiên, có trường hợp sẽ phát sinh hạn chế giao dịch tùy thuộc vào kết quả thẩm tra đặc biệt.

※Tùy thuộc vào quốc gia nhận tiền sẽ có quy định khác nhau về hạn mức tối đa 1 lần giao dịch, độ tuổi người nhận và giấy tờ tùy thân cần cung cấp của người nhận. Vì vậy, trước khi thực hiện giao dịch, Quý khách vui lòng xác nhận thông tin chi tiết với văn phòng giao dịch tại quốc gia nhận tiền (ngân hàng, đại lý MoneyGram,…)

 

2. Về giao dịch nhận tiền

Quy định hạn mức tối đa 1 lần có thể nhận tiền tương đương với 10,000 USD. Lưu ý số tiền này không được vượt quá 100 man yên.

Không có quy định về hạn mức số tiền nhận theo tháng hoặc theo năm.

※Tuy nhiên, có trường hợp sẽ được yêu cầu xác nhận chi tiết về số tiền nhận.

 

3. Thời gian áp dụng thay đổi

từ ngày 28 tháng 3 năm 2024 (thứ 5)

 

Mọi thắc mắc về nội dung email, xin Quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài hỗ trợ khách hàng của SBI Remit.

 

*********************************************

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng SBI Remit

 03-5652-6759

SBI Viet Nam

Tiếng Việt

Giờ tiếp nhận Ngày thường: 10:00-22:00 (JST) Ngày cuối tuần và ngày lễ quốc gia: 12:00-21:00 (JST)

************************

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng SBI Remit

 03-5652-6759

SBI Viet Nam

Tiếng Việt

Giờ tiếp nhận Ngày thường: 10:00-22:00 (JST)

Ngày cuối tuần và ngày lễ quốc gia: 12:00-21:00 (JST)

Quay lại trang Thông báo/Chiến dịch