Việt Nam

Chuyển khoản ngân hàng

Loại tiền tệ nhận tại địa phương

Việt Nam Đồng(VND)

Các ngân hàng có thể sử dụng

Tất cả các ngân hàng ở Việt Nam

Nhận tiền mặt

Loại tiền tệ nhận tại địa phương

Đô la Mỹ(USD)

Nhận tiền

SBI Remit đã triển khai dịch vụ nhận tiền mặt thông qua mạng lưới MoneyGram.
Tiền gửi sẽ được nhận trong khoảng 10 phút* từ lúc chuyển tiền tại chi nhánh của MoneyGram.
*Việc chuyển tiền có thể mất vài tiếng đến hai ngày hoặc tương đương, tùy thuộc vào cách thức chuyển tiền và giờ làm việc/điều kiện xử lý của chi nhánh ở nước ngoài.

Người hưởng có thể nhận tiền mặt tại đại lý gần nhất, ngay cả khi không có tài khoản ngân hàng.

Chi tiết về các điểm nhận tiền

Liên kết đến trang web MoneyGram theo từng quốc gia riêng biệt ở đây:

マネーグラム

Tư vấn cho người nhận số điện thoại của tổng đài chăm sóc khách hàng tại quốc gia của họ.

Nơi chi trả chính tại Việt Nam