ติดต่อสอบถาม

ทางอีเมล

support@remit.co.jp

ทางโทรศัพท์

ศูนย์บริการลูกค้า SBI Remit

  03-5652-6759

สำหรับกรณีเร่งด่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาดำเนินการของเรา

เวลาดำเนินการ

สำหรับภาษาญี่ปุ่นและจีน

วันธรรมดา: 09:00-18:00

 

Facebook

เวลาดำเนินการ  11:00น. – 21:00น.