โอนเงินที่ร้านสะดวกซื้อ

บริการโอนเงินนี้เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาว่างระหว่างสัปดาห์ หรือลูกค้าที่ไม่มีบัญชีธนาคาร


ขั้นตอนการให้บริการ

1 ขอโอนเงินจากหน้าสมาชิกของ SBI Remit

เลือก “ฝากเงินที่ร้านสะดวกซื้อ” จากตัวเลือกการโอนเงินในหน้าสมาชิก
เมื่อระบบได้รับคำขอโอนเงินแล้ว หมายเลขคำสั่งร้านสะดวกซื้อ (หมายเลข 5 + 12 หลัก) จะปรากฏ จดขั้นตอนการใช้งานเครื่องออกตั๋วแฟมิลี่มาร์ท และหมายเลขคำสั่งร้านสะดวกซื้อ แล้วไปที่ร้านแฟมิลี่มาร์ท

* หมายเลขคำสั่งร้านสะดวกซื้อมีหมายเลขรวม 17 หลัก ประกอบด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก และหมายเลขคำสั่ง 12 หลัก

2 ใช้งานเครื่องออกตั๋วแฟมิลี่มาร์ท

 ขั้นตอนการใช้งานเครื่องออกตั๋วแฟมิลี่มาร์ท

เลือก SBI Remit จากตัวเลือก “โอนเงินระหว่างประเทศ” ในเครื่องออกตั๋วแฟมิลี่มาร์ท ในร้านแฟมิลี่มาร์ท จากนั้นให้ใส่หมายเลขคำสั่งร้านสะดวกซื้อของท่าน และพิมพ์ใบทำรายการ

3 จ่ายเงินที่จุดชำระเงินร้านแฟมิลี่มาร์ท

นำใบพิมพ์รายการ (ที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องออกตั๋วแฟมิลี่มาร์ท) ไปที่จุดชำระเงิน และทำการชำระเงิน ท่านจะต้องได้รับสำเนารายละเอียดการทำรายการหรือใบบันทึกรายการ (สำเนาสำหรับลูกค้า) จากเจ้าหน้าที่ของร้านเสมอ

* สามารถชำระเงินได้ด้วยเงินสดเท่านั้น

4 ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากที่มีการดำเนินการโอนเงินแล้ว

เงินจะถูกโอนเป็นค่าเงินสกุลนั้นๆ เมื่อลบค่าธรรมเนียมการฝากเงินและค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกจากจำนวนเงินที่ฝากเรียบร้อยแล้ว
เมื่อขั้นตอนเหล่านี้แล้วเสร็จ ท่านจะได้รับข้อความแจ้งค่าบริการ อัตราแปลงสกุลเงิน จำนวนเงินโอนที่จะได้รับในท้องถิ่น และหมายเลขอ้างอิงไปยังอีเมลของท่าน

5 รับเงินตามวิธีการโอนเงินที่ระบุไว้

สำหรับการรับส่งเงินสด จะมีการออกหมายเลขอ้างอิงทันทีที่การโอนเงินแล้วเสร็จ ผู้รับจะสามารถรับเงินได้ทันทีที่ได้รับหมายเลข RN
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ เพื่อให้เงินถูกโอนเข้าบัญชีปลายทาง