รายชื่อประเทศและภูมิภาคที่ไม่สามารถโอนเงินได้
หรือมีข้อจำกัด

ด้วยเหตุที่การโอนเงินอย่างผิดกฎหมายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบางประเทศ สมาชิกจึงต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SBI Remit หากต้องการโอนเงินไปยังประเทศต่อไปนี้ เนื่องจากเราต้องตรวจสอบเงินที่จะโอนไปประเทศเหล่านี้
ในเบื้องต้นเสียก่อน

รายชื่อประเทศที่โอนเงินไม่ได้

 • ・ เกาหลีเหนือ
 • ・ อิหร่าน

ตามกฎหมายค่าเงินแลกเปลี่ยนต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ เราไม่สามารถโอนเงินไปสองประเทศข้างต้นได้

ประเทศที่มีข้อจำกัด

 • ・ สหพันธรัฐรัสเซีย
 • ・ เบลารุส
 • ・ มอลโดวา
 • ・ ลัตเวีย
 • ・ ยูเครน
 • ・ กานา
 • ・ ตุรกี
 • ・ ไนจีเรีย
 • ・ โปแลนด์
 • ・ กรีซ
 • ・ จอร์เจีย
 • ・ ทาจิกิสถาน

เมื่อทำการโอนเงินไปประเทศข้างต้น SBI Remit จะขอยืนยันวัตถุประสงค์การโอนซ้ำอีกรอบ ถึงแม้ว่าท่านจะได้ระบุว่าประเทศเหล่านี้คือจุดหมายของการโอนแล้วก็ตาม เพื่อมิให้สมาชิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโดยมิได้ตั้งใจเราขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือ

แหล่งอ้างอิง