ความเป็นมาบริษัท

ธันวาคม 2553 ก่อตั้งบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
ธันวาคม 2553 เปิดตัวเว็บไซต์ SBI Remit
มกราคม 2554 เปิดตัวบริการโอนเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ
พฤศจิกายน 2554 เปิดตัวบริการโอนเงินเข้าบัญชีที่ฟิลิปปินส์
มกราคม 2555 เปิดตัวบริการโอนเงินเข้าบัญชีที่จีน
กุมภาพันธ์ 2555 เปิดตัวบริการโอนเงินเข้าบัญชีที่เนปาล
กุมภาพันธ์ 2557 เปิดตัวบริการโอนเงินเข้าบัญชีที่เปรู
เมษายน 2558 เปิดตัวบริการโอนเงินเข้าบัญชีที่ศรีลังกา
กรกฎาคม 2558 ยอดโอนเงินระหว่างประเทศของ SBI Remit รวมกันทะลุ 100,000 ล้านเยน
กรกฎาคม 2558 เปิดตัวบริการโอนเงินเข้าบัญชีที่บราซิล
กันยายน 2559 ยอดโอนเงินระหว่างประเทศของ SBI Remit รวมกันทะลุ 200,000 ล้านเยน
พฤศจิกายน 2559 เปิดตัวบริการโอนเงินเข้าบัญชีที่อินโดนีเซีย
พฤษภาคม 2560 เปิดตัวบริการโอนเงินเข้าบัญชีที่เวียดนาม
มิถุนายน 2560 เปิดตัวบริการโอนเงินเข้าบัญชีที่ประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยี (DLT) Distributed Ledger Technology เป็นครั้งแรก
ตุลาคม 2560 เปิดตัวบริการโอนเงินเข้าบัญชีที่พม่า
กรกฎาคม 2560 ยอดโอนเงินระหว่างประเทศของ SBI Remit รวมกันทะลุ 300,000 ล้านเยน
กุมภาพันธ์ 2560 ยอดโอนเงินระหว่างประเทศของ SBI Remit รวมกันทะลุ 400,000 ล้านเยน

กันยายน 2561

ยอดโอนเงินระหว่างประเทศของ SBI Remit รวมกันทะลุ 500,000 ล้านเยน

กันยายน 2563

ยอดโอนเงินระหว่างประเทศของ SBI Remit รวมกันทะลุ 1 ล้านล้านเยน