ประเทศที่ส่งหรือรับ

รายชื่อประเทศและภูมิภาคที่สามารถโอนเงินได้

กว่า 380,000 สาขา ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค

รายชื่อประเทศและภูมิภาคที่สามารถโอนเงินได้

รายชื่อประเทศและภูมิภาคที่ไม่สามารถโอนเงินได้

เนื่องจากมีการโอนเงินอย่างผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบางประเทศ ทางบริษัทอาจจะมีการเรียกตรวจสอบเงินที่จะโอนไปประเทศเหล่านี้ในเบื้องต้น

รายชื่อประเทศและภูมิภาคที่ไม่สามารถโอนเงินได้
หรือมีข้อจำกัด

วิธีโอนเงิน

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการโอนเงินที่ง่ายได้หลายวิธีเช่น การโอนเงินออนไลน์ การฝากเงินผ่าน ATM และการโอนเงินที่ร้านสะดวกซื้อ

วิธีโอนเงิน