บัตรโอนเงิน

บริการนี้จะช่วยให้ท่านสามารถโอนเงินด้วยบัตรโอนเงินจากตู้ATMธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่นและATMธนาคารลอว์สันที่อยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นได้ เราจะออกบัตรสำหรับผู้รับและวิธีการโอนเงินแต่ละแบบ
ค่าออกบัตรฟรี

บริการนี้จะช่วยให้ท่านสามารถโอนเงินด้วยบัตรโอนเงินจากตู้ATMธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่นและATMธนาคารลอว์สันที่อยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นได้ เราจะออกบัตรสำหรับผู้รับและวิธีการโอนเงินแต่ละแบบ
ค่าออกบัตรฟรี

 


ขั้นตอนการให้บริการ

1 สมัครรับบัตร

หลังการลงทะเบียน โปรดเลือก “ใช้บัตรโอนเงิน” เมื่อทำการลงทะเบียนผู้รับ จากนั้นเราจะส่งบัตรโอนเงินยังที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

ก่อนทำการสมัครบัตรใหม่ โปรดตรวจสอบว่ารายละเอียดที่อยู่ของท่านเป็นปัจจุบัน

2 การฝากเงินที่ตู้ ATMธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น/ATMธนาคารลอว์สัน

กรุณาเตรียมบัตรเรมิตและเงินสด จากนั้นทำตามขั้นตอนการฝากเงินด้านล่าง
คำแนะนำผู้ใช้จะปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของบัตรโอนเงิน

ขั้นตอนการโอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น เปิด ปิด

 

ขั้นตอนการโอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารลอว์สัน เปิด ปิด

ท่านสามารถค้นหาตู้ATMของธนาคารลอว์สันที่ใกล้ที่สุดได้จากเว็บไซต์ของธนาคารลอว์สัน

 

 

3 ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากที่มีการดำเนินการโอนเงินแล้ว

จำนวนเงินจะถูกโอนด้วยสกุลเงินนั้นๆ หลังจากที่ลบค่าธรรมเนียมฝากเงินและค่าธรรมเนียมโอนเงินออกแล้ว
อีเมลยืนยันจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าธรรมเนียมการให้บริการ อัตราแปลงสกุลเงิน จำนวนเงินที่จะได้รับในท้องถิ่น และหมายเลขอ้างอิง (RN)

4 รับเงินด้วยวิธีการโอนเงินที่ลงทะเบียนไว้

หากจะต้องรับเงินในรูปแบบของเงินสด จะมีการออกหมายเลขอ้างอิง (RN) เมื่อการโอนเงินแล้วเสร็จ ในจุดนี้ เงินที่โอนจะพร้อมสำหรับการรับเงิน
หากเป็นการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร จะต้องใช้เวลา 0-2 วันทำการ เพื่อให้จำนวนเงินที่โอนนั้นปรากฏในบัญชี