ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมโอนเงิน

ไทย

การรับส่งเงินสด

จำนวนเงินที่โอน ค่าธรรมเนียม
(รวมภาษี)
1 เยน – 10,000 เยน 460 เยน
10,001 เยน – 50,000 เยน 880 เยน
50,001 เยน – 250,000 เยน 1,480 เยน
250,001 เยน – ยอดเงินสูงสุด* 1,980 เยน

* ยอดเงินสูงสุดแบบเงินสดโปรดติดต่อสอบถาม
 เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์

การโอนเข้าบัญชีธนาคาร

  ธ.ไทย
พาณิชย์
ธนาคารอื่น
(ไม่ใช่ธ.ไทยพาณิชย์)
จำนวนเงินที่โอน ค่าธรรมเนียม (รวมภาษี) ค่าธรรมเนียม (รวมภาษี)
1 เยน – 50,000 เยน 880 เยน 880 เยน
50,001 เยน – 170,000 เยน 1,480 เยน 1,480 เยน
170,001 เยน – 250,000 เยน 1,480 เยน **
250,001 เยน – ยอดเงินสูงสุด* 1,980 เยน **

*วงเงินการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 เยน สำหรับธนาคารอื่นๆโอนได้ครั้งละไม่เกิน 49,999 บาท (ประมาณ 170,000 เยน) ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อทำรายการสำเร็จ หากโอนเงินเกินจำนวนที่กำหนด จะไม่สามารถทำรายการได้และทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อไปหาคุณลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบขั้นตอนการทำรายการต่อไป

ค่าธรรมเนียมฝากเงิน

เมื่อท่านใช้บริการโอนเงินของเรา สถาบันทางการเงินที่ดำเนินการโอนเงินฝากจำนวนดังกล่าวของท่านจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

การโอนเงิน
ออนไลน์

เนื่องจากค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินที่โอนและวิธีโอน โปรดสอบถามค่ารายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมโอนเงินกับธนาคารที่ท่านฝากเงิน เนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆ และลูกค้าจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินนั้น เมื่อมีการฝากเงินเข้าบัญชีเงินสำรองที่บริษัทเรากำหนด

การโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้บัตรโอนเงิน

 

ฝากเงินโดยใช้บัตรฝากเงิน

ฝากเงินโดยใช้บัตรฝากเงิน

ฝากเงินโดยใช้บัตรฝากเงิน
ยอดโอนเงิน ATMธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น
ค่าธรรมเนียม (รวมภาษี)
ATMธนาคารลอว์สัน
ค่าธรรมเนียม (รวมภาษี)
50,000 เยนหรือต่ำกว่า 330 เยน 300 เยน
มากกว่า 50,000 เยน 500 เยน
ยอดโอนเงิน ATMธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น
ค่าธรรมเนียม (รวมภาษี)
ATMธนาคารลอว์สัน
ค่าธรรมเนียม (รวมภาษี)
50,000 เยนหรือต่ำกว่า 330 เยน 300 เยน
มากกว่า 50,000 เยน 500 เยน

*ธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น ฝากได้สูงสุด 1,000,000 เยนต่อครั้ง

*ธนาคารลอว์สัน ฝากได้สูงสุด 500,000 เยนต่อครั้ง (จำกัดธนบัตรไม่เกิน 59 ใบต่อครั้ง)

วิธีการโอนเงิน

หากใช้บัญชีเงินสำรองที่ SBI Remit กำหนด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงิน
โปรดสอบถามค่าธรรมเนียมโอนเงินกับธนาคารที่ท่านฝากเงิน เนื่องจากขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคาร จำนวนเงินที่โอน และวิธีโอนด้วย

โอนเงินที่ 
ร้านสะดวกซื้อ

ยอดเงินฝาก ค่าธรรมเนียม (รวมภาษี)
1 เยน – 29,999 เยน 360 เยน
30,000 เยน – 49,999 เยน 560 เยน
50,000 เยน – 100,000 เยน 800 เยน

ค่าธรรมเนียมยกเลิกการโอนเงิน

ในกรณีของการคืนเงินอันเนื่องมาจากการยกเลิกการโอนเงินหรือเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนั้น จะไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการโอนและมีค่าธรรมเนียมในการทำเรื่องคืนเงิน 1,000 เยน สำหรับยอดเงินที่มีการยกเลิก

* ค่าธรรมเนียมฝากเงินไม่อาจขอคืนได้
* หากผู้รับได้รับเงินแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการทำรายการได้

ค่าธรรมเนียมถอนเงิน

หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสำรองโอนเงินได้ถูกโอนไปยังบัญชีของท่าน จะมีค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

สถาบันทางการเงินในประเทศผู้รับ ยอดถอดเงิน ค่าธรรมเนียมถอนเงิน (รวมภาษี)

住信SBIネット銀行
SBI Sumishin Net Bank

51 เยน

สถาบันทางการเงินนอกเหนือจากข้างต้น

น้อยกว่า 30,000 เยน

170 เยน

30,000 เยนหรือมากกว่า

265 เยน
  • * เราจะโอนเงินฝากที่ท่านระบุ หลังจากหักค่าธรรมเนียมถอนเงินแล้ว
  • * เราจะไม่หักค่าธรรมเนียมฝากเงิน หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสำรองโอนเงินของท่านเหลือน้อยกว่าค่าธรรมเนียมถอนเงิน

ค่าธรรมเนียม “SBI Remit NEOBANK” บริการทางการเงินสำหรับผู้ฝึกงานเทคนิค

ค่าดำเนินการ

1,100円(รวมภาษี)*ครั้งเดียวเท่านั้น

*หลังจากที่ดำเนินการเปิดบัญชีเสร็จสิ้น ทาง SSNB จะหักค่าธรรมเนียมออกจากบัญชี ของคุณในเดือนถัดไป เพื่อเป็นค่าบริการสำหรับดูแลบัญชีระหว่างใช้งาน หรือในกรณี กลับประเทศเพื่อดำเนินการปิดบัญชี

 

ค่าบริการโอนย้ายเงินอัตโนมัติจากบัญชีNEOBANKไปยังบัญชีSBI Remitเพื่อใช้ในการโอนเงิน

110円(รวมภาษี)

*ค่าธรรมเนียม ในกรณีที่โอนเงินไปยังบัญชีสำรอง เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยจะหักจากบัญชี SSNB

 

【ธนาคารในเครือและตัวแทนธนาคาร 】

ธนาคารในเครือ:SBI Sumishin Net Bank, Ltd.

ตัวแทนธนาคาร:บริษัทSBIเรมิต

เลขที่อนุญาต:ผู้อำนวยการสำนักการเงินท้องถิ่นภูมิภาคคันโต ( gindai) หมายเลข 439

การจัดการธุรกิจ:การรับเงินฝากและตัวกลางในการทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม : https://www.remit.co.jp/toiawase/