การใช้บริการของเรา (สมาชิกประเภทนิติบุคคล)

1 ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกประเภทนิติบุคคล (ฟรี)

โปรดอ่านรายการเอกสารให้ครบถ้วนก่อนลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกจากหน้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาชิกประเภทนิติบุคคล (ฟรี)

2 ใบสมัครสมาชิกประเภทนิติบุคคล และเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน

เมื่อท่านตรวจสอบข้อความในใบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้ปริ้นท์และแนบเอกสารที่ต้องใช้เพื่อส่งไปตามที่อยู่ด้านล่าง

เอกสารที่ต้องใช้

 • (1) ใบสมัครสมาชิกประเภทนิติบุคคล 
  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่(PDF)
   
  ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
 • (2) สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (จะต้องมีอายุนับจากวันที่ขอคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • (3) เอกสารยืนยันตัวตนของพนักงานผู้รับผิดชอบในดำเนินรายการ (เป็นผู้แทนของบริษัท)

โปรดส่งเอกสารใดก็ได้ 1 อย่างจากรายการนี้เพื่อยืนยันตัวตน

 • • สำเนาใบขับขี่ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
 • • สำเนาบัตรประกันสุขภาพประเภทต่างๆ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
 • • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
 • • เอกสารยืนยันข้อมูลในบัตรลงทะเบียนคนต่างด้าว;
  บัตรลงทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับจริง)
 • • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) หรือใบแสดงรายชื่อผู้อาศัยในบ้าน (ฉบับจริง) (ต้องมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ออก และไม่ต้องแสดงข้อมูลเลขมายนัมเบอร์)

โปรดส่งมาตามที่อยู่นี้

Floor 2 Frespo Tosu, 537-1 Hondosu-machi Tosu-shi Saga
SBI Business Innovator Co., Ltd.

3 กระบวนการตรวจสอบและดำเนินการ

โดยปกติ หลังจากได้รับเอกสารสมัครสมาชิกของท่าน SBI Remit จะใช้เวลาตรวจสอบและดำเนินการ
ประมาณหนึ่งสัปดาห์
ทางบริษัทอาจมีการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและการดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล ทั้งนี้ทางเราขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนของท่านโดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ

4 การจัดส่งเอกสารคู่มือการโอนเงินและการส่งเอกสารลงทะเบียน

 • (1) ทางเราจะจัดส่งคู่มือและเอกสารการโอนเงินไปยังบริษัทของท่านผ่านบริษัทส่งเอกสาร Sagawa Express
 • (2) เพื่อยืนยันที่อยู่ของตัวแทน ทางบริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของท่าน โปรดเซ็นรับจดหมายลงทะเบียนดังกล่าวเพื่อให้การสมัครเสร็จสมบูรณ์

* หมายเหตุ ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์หากท่าน ไม่รับเอกสารดังกล่าว

5 การเข้าระบบเว็บไซต์

สมาชิกสามารถเข้าเว็บไซต์ ได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชั่วคราวที่ระบุไว้ในเอกสารเกี่ยวกับการโอนเงิน
เมื่อท่านกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว การลงทะเบียนสมัครสมาชิกถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

6 ส่งคำขอโอนเงิน

เมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ท่านสามารถส่งคำขอโอนเงินระหว่างประเทศได้ โดยเข้าไปที่”ส่งเงินไปต่างประเทศ” (โดยที่ท่านจะต้องฝากเงินไปยังบัญชีสำรองก่อน)เมื่อลงทะเบียนข้อมูลผู้รับแล้ว ท่านจะสามารถโอนเงินโดยใช้บัตรเรมิตหรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร(ฟุริโกมิ)

7 การออกหมายเลขอ้างอิง

เมื่อระบบได้รับคำขอโอนเงินแล้ว หน้าจอจะปรากฏหมายเลขอ้างอิงขึ้น
และท่านจะได้รับหมายเลขอ้างอิงในอีเมลและ SMS ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ของท่าน
หากท่านใช้บริการบัตรเรมิต บริการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร(ฟุริโกมิ) หรือบริการโอนเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ โปรดตรวจสอบที่อีเมลของท่าน

ตัวอย่าง SMS แจ้งหมายเลขอ้างอิง

[SMS]
หมายเลขอ้างอิง:12345678 / จำนวน:10.000.00PHP / ชื่อ:firstnamexxxxx / อัตราแลกเปลี่ยน:0.511565PHP

[คำอธิบาย]
หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขอ้างอิง
จำนวน:จำนวนที่โอน
ชื่อ: ชื่อผู้รับ (ระบุแค่ชื่อเท่านั้น)
อัตราแลกเปลี่ยน: อัตราแปลงสกุลเงิน

8 การทำรายการ

 • การรับเงินสด

  ผู้รับจะสามารถรับเงินในรูปแบบเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์บริการ MoneyGram ในประเทศของตนโดยแจ้งหมายเลขอ้างอิงและแสดงเอกสารยืนยันตัวตนในการรับเงิน

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร

  ตรวจสอบว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้โอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านเรียบร้อยแล้ว
  โปรดทราบว่าระยะเวลาโอนเงินจำนวนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับและวิธีโอนเงิน

การซื้อสินค้า

บริษัท ก เป็นบริษัทเสื้อผ้าขนาดกลางถึงเล็ก กำลังวางแผนจำหน่ายเสื้อผ้าทารก แต่บริษัท ก ไม่มีโรงงานเป็นของตนเอง จึงขอให้โรงงานในประเทศจีนผลิตสินค้าตามคำสั่งผลิต หรือ OEM พนักงานฝ่ายบัญชีของบริษัท ก จะโอนเงินค่าผลิตสินค้าจากญี่ปุ่นไปให้โรงงานโดยตรงทุกเดือน

ข้อดี
 • การส่งสินค้าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการยืนยันการจ่ายเงินแล้วเท่านั้น ดังนั้นการที่ส่งเงินไปถึงได้ในทันทีย่อมหมายถึงเวลาที่ต้องรอส่งสินค้านั้นเร็วขึ้นกว่าเดิม
 • พนักงานฝ่ายบัญชีไม่จำเป็นต้องไปโอนเงินที่ธนาคารอีกต่อไป
 • ท่านสามารถโอนเงินออนไลน์ได้ ทั้งวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการก็สามารถโอนได้เช่นกัน

การชำระค่าธรรมเนียมบริการ

บริษัท ข เปิดโรงเรียนสอนภาษาออนไลน์ และต้องโอนเงินไปต่างประเทศทุกสัปดาห์ โดยเป็นค่าสอนของผู้สอนรายบุคคลที่อยู่ที่ต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกา

ข้อดี
 • ท่านสามารถใช้บริการของเราได้อย่างง่ายดาย โดยมีค่าธรรมเนียมต่ำและโอนได้แม้จำนวนเงินจะไม่มากนัก
 • ถึงแม้จะไม่มีเวลาไปธนาคาร ท่านก็สามารถโอนเงินได้จากที่บ้าน

การชำระค่าเช่าสำนักงานที่ต่างประเทศและโอนเงินเดือนพนักงานในประเทศตนเอง

บริษัท ค มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่น มีพนักงานที่จีน และโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเนื่องจากสำนักงานใหญ่เป็นผู้จ่ายตรงเอง

ข้อดี
 • บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เพราะสามารถโอนจากเงินเยนไปเป็นเงินหยวนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศเกินความจำเป็น