การโอนเงินออนไลน์

วิธีการโอนเงินอันแสนสะดวกสบายสุดๆ มีขั้นตอนคือ ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีเงินสำรอง แล้วจากนั้นก็ระบุผู้รับและจำนวนเงินที่จะโอนแต่ละครั้งลงในหน้าสมาชิกอย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการให้บริการ

1 วิธีการฝากเงินเข้าบัญชีเงินสำรอง

เมื่อท่านลงทะเบียนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขอให้ท่านทำการโอนเงิน เพื่อที่ SBI Remit จะทำการโอนเงินจากบัญชีในชื่อของท่านไปยังบัญชีเงินสำรองปลายทาง
โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าเงินที่ฝากนั้นแสดงในหน้าบัญชีเงินสำรอง หากดำเนินการฝากเงินระหว่างเวลาทำการธนาคาร เงินจะแสดงขึ้นภายใน 30 นาที หากดำเนินการฝากเงินนอกเวลาทำการธนาคาร เงินฝากจะแสดงขึ้นในวันทำการถัดไป

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการฝากเงิน

ท่านสามารถฝากเงินโดยใช้บัตรฝากเงินได้ที่ตู้ATMของธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่นและธนาคารลอว์สันได้ทั่วประเทศ

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตร

กรุณากดปุ่ม “เปิด” เพื่อดูวิธีการฝากเงินผ่านตู้ATM

 

ขั้นตอนการโอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น เปิด ปิด

 

ขั้นตอนการโอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารลอว์สัน เปิด ปิด

ท่านสามารถค้นหาตู้ATMของธนาคารลอว์สันที่ใกล้ที่สุดได้จากเว็บไซต์ของธนาคารลอว์สัน

 

 

2 ขอโอนเงินด้วยหน้าสมาชิกของ SBI Remit

หลังจากลงทะเบียนสมาชิก ลูกค้าจะสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนเองไปยังบัญชีเงินสำรองได้
โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าเงินฝากที่แสดงในยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินสำรองนั้นถูกต้อง
เมื่อร้องขอการโอนเงินจากหน้าสมาชิก ให้เลือกจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนจากยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินสำรอง (โดยหลักการแล้ว เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี)

3 รับเงินตามวิธีการโอนเงินที่ระบุไว้

หากจะต้องรับเงินในรูปของเงินสด จะมีการออกหมายเลขอ้างอิง (RN) เมื่อการโอนเงินแล้วเสร็จ ในจุดนี้ เงินที่โอนจะพร้อมสำหรับการรับเงิน
หากเป็นการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร จะต้องใช้เวลา 0-2 วันทำการ เพื่อให้จำนวนเงินที่โอนนั้นปรากฏในบัญชี