บริการ

 • การใช้บริการของเรา
  (สมาชิกประเภทบุคคล)

 • การใช้บริการของเรา
  (สมาชิกประเภทนิติบุคคล)

 • สนใจเป็นตัวแทน
  (Under Construction)

รายละเอียดการบริการของเรา

 • 1

  ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศเริ่มต้นที่ 460 เยน

  ถูกที่สุด

 • 2

  ง่ายและ
  สะดวกสบาย

  มีวิธีโอนที่หลากหลาย เพื่อความสะดวกของท่าน

 • 3

  มีเครือข่ายใน
  ต่างประเทศมากมาย

  ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค

 • 4

  มีสกุลเงินและวิธีโอนเงินให้ท่านได้เลือกมากมาย

  เพื่อการโอนเงินในแบบฉบับของท่านเอง

 • 5

  มีบริการในหลายภาษา

  เราให้บริการถึง 11 ภาษาด้วยกัน

รายละเอียดการบริการของเรา