โอนเข้าบัญชีธนาคาร

ด้วยบริการนี้ ลูกค้าจะสามารถรับเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศผ่าน MoneyGram ได้ในประเทศญี่ปุ่น
ท่านจะต้องลงทะเบียนสมาชิก และมีบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียน เพื่อเข้าถึงบริการนี้

* สมาชิกประเภทบุคคลที่ไม่มีบัญชีธนาคารของญี่ปุ่น และสมาชิกประเภทนิติบุคคลไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ลงทะเบียนบัญชีธนาคารสำหรับถอนเงิน

  เมื่อการลงทะเบียนสมาชิกของท่านเสร็จสิ้นแล้ว ให้ลงทะเบียนบัญชีธนาคารสำหรับถอนเงินจากหน้าสมาชิก
  ลงชื่อเข้าใช้หน้าสมาชิก > ประวัติสมาชิก > แก้ไขประวัติสมาชิก > ลงทะเบียนบัญชีถอนเงิน > ค้นหาสถาบันทางการเงิน > เลือกสถาบันทางการเงิน สำนักงานสาขา หมายเลขบัญชี และชื่อบัญชี

  * โปรดระบุให้ผู้ที่เป็นสมาชิกเป็นผู้ถือบัญชี โปรดทราบว่าการโอนเงินของท่านอาจไม่ได้รับการดำเนินการ หากให้ข้อมูลบัญชีธนาคารผิด

 • เก็บข้อมูลการโอนเงินที่ต้องใช้ เพื่อรับเงินจากฝ่ายที่ยื่นคำขอโอนเงิน

  ผู้รับจะต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้บนฟอร์มขอโอนเงิน เพื่อรับเงิน

  • หมายเลขอ้างอิง
  • ชื่อของฝ่ายที่ยื่นคำขอโอนเงิน
  • เหตุผลในการโอนเงิน

  เพื่อป้องกันความผิดพลาด ผู้ขอโอนเงินควรจะเก็บสำเนาใบทำรายการเอาไว้ เมื่อทำการโอนเงิน

 • ใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงในฟอร์มขอรับเงิน

  ดำเนินขั้นตอนการรับเงินให้แล้วเสร็จโดยการลงชื่อเข้าใช้หน้าสมาชิก และใส่ข้อมูลคำขอโอนเงินลงในฟอร์มขอรับเงิน

 • โอนเงินไปยังบัญชีถอนเงิน

  เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีถอนเงินสำหรับการทำรายการแต่ละครั้ง ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเท่ากับค่าธรรมเนียมการถอนเงิน โปรดทราบว่าการโอนเงินพร้อมกันหลายรายการนั้นมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินแยกสำหรับการทำรายการแต่ละครั้ง
  การรับเงินที่แล้วเสร็จภายใน 15.00 น. ของวันทำการธนาคาร จะเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป