การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

SBI Remit ได้จดทะเบียนกับ FSA ในนามของผู้ให้บริการโอนเงิน (Funds Transfer Service Provider) โดยดำเนินกิจการโอนเงินระหว่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพระราชกฤษฎีกา เช่น พ.ร.บ.ระบบการชำระเงินกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรามีมาตรการมากมายในการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการใช้เงินที่ได้มาโดยการทุจริต ทั้งนี้ เรายังออกคำเตือนเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราไม่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงอยู่เสมอ

การยืนยันตัวตนของท่าน

ในการสมัครสมาชิก เราขอให้ลูกค้าส่งเอกสารให้เราเพื่อตรวจสอบตัวตน ยืนยันอาชีพ และระบุวัตถุประสงค์การทำรายการ

ข้อมูลผู้รับ

เราขอให้ลูกค้ามอบรายละเอียดผู้รับเงินโอน เช่น ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิดให้แก่เรา

การยืนยันการทำรายการค้าขาย

ลูกค้าต้องแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ ที่มาของผลิตภัณฑ์ และประเทศปลายทาง เพื่อใช้ในการทำรายการเชิงพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์สำหรับการจ่ายเงินเชิงพาณิชย์
หากประเทศปลายทางคือจีน เกาหลีใต้ หรือรัสเซีย ท่านจะต้องระบุ “ชื่อภูมิภาคที่โอน” ด้วย

ประเทศที่มีข้อจำกัด

เราได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนเงินไปยังผู้รับที่อยู่ในประเทศที่มีปัญหาการทำผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกงเป็นจำนวนมาก เช่น การฟอกเงิน ในกรณีนี้ รายละเอียดของคำร้องทำรายการจะต้องได้รับการยืนยันก่อนดำเนินการโอนเงินระหว่างประเทศ

การยืนยันรายละเอียดการทำรายการ

เราจะตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการ เช่น วัตถุประสงค์การโอนเงิน และความสัมพันธ์กับผู้รับเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการบริการของลูกค้าด้วย
เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการทำรายงานในบางกรณี