วิธีการโอนเงิน

เราจะลงทะเบียนบัญชีโอนเงินแยกสำหรับผู้รับแต่ละคน และจะโอนเงินจำนวนเต็มหลังจากลบค่าธรรมเนียมการให้บริการแล้ว (ค่าธรรมเนียมการให้บริการจะถูกหักอัตโนมัติ) ด้วยบริการนี้ ท่านจะสามารถโอนเงินจากสถาบันทางการเงินต่างๆ ในประเทศญีปุ่น (ธุรกรรมออนไลน์ ตู้ ATM เคาท์เตอร์ธนาคาร และอื่นๆ) ไปยังบัญชีธนาคารที่ต้องการได้ด้วย SBI Remit เมื่อดำเนินการโอนเงินแล้วเสร็จ ขั้นตอนการโอนเงินก็จะเสร็จสิ้นด้วยเช่นกัน


ขั้นตอนการให้บริการ

1 การสมัครใช้บริการวิธีการโอนเงิน

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกแล้ว ให้เลือก “วิธีการโอนเงิน” เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลผู้รับ
บัญชีปลายทางจะถูกตั้งค่าสำหรับผู้รับแต่ละคน ซึ่งผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ หรือหน้าสมาชิก (My Page)

2 บัญชีผู้รับเฉพาะ

โปรดโอนเงินจากสถานบันทางการเงิน (ธุรกรรมออนไลน์ ตู้ ATM เคาท์เตอร์ธนาคาร และอื่นๆ) ที่มีอยู่ทั่วประเทศไปยังบัญชีผู้รับปลายทางเท่านั้น
หลังจากที่การชำระเงินได้รับการยืนยันโดย SBI Remit แล้ว เงินจะถูกโอนเต็มจำนวน (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจะถูกหักโดยอัตโนมัติ)

3 ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากที่มีการดำเนินการโอนเงินแล้ว

จำนวนเงินจะถูกโอนด้วยสกุลเงินนั้นๆ หลังจากที่ลบค่าธรรมเนียมโอนเงินออกแล้ว
เมื่อขั้นตอนเหล่านี้แล้วเสร็จ เราจะข้อความยืนยันไปยังอีเมลของท่าน เพื่อแจ้งค่าบริการ อัตราแปลงสกุลเงิน จำนวนเงินโอนที่จะได้รับในท้องถิ่น และหมายเลขอ้างอิง (RN)

4 ผู้รับจะได้รับเงินด้วยวิธีการโอนเงินที่ลงทะเบียนไว้

หากจะต้องรับเงินในรูปของเงินสด จะมีการออกหมายเลขอ้างอิง (RN) เมื่อการโอนเงินแล้วเสร็จ ในจุดนี้ เงินที่โอนจะพร้อมสำหรับการรับเงิน
หากเป็นการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร จะต้องใช้เวลา 1-3 วันทำการ เพื่อให้จำนวนเงินที่โอนนั้นปรากฏในบัญชี