ถอนเงิน

ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสำรองสามารถโอนกลับคืนสู่บัญชีธนาคารของท่านได้

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ลงทะเบียนบัญชีธนาคารสำหรับถอนเงิน

  เมื่อการลงทะเบียนสมาชิกของท่านเสร็จสิ้นแล้ว ให้ลงทะเบียนบัญชีธนาคารสำหรับถอนเงินจากหน้าสมาชิก
  เข้าสู่ระบบหน้าสมาชิก > ประวัติสมาชิก > แก้ไขประวัติสมาชิก > การลงทะเบียนบัญชีถอนเงิน > ค้นหาสถาบันทางการเงิน > เลือกสถาบันทางการเงิน สำนักงานสาขา หมายเลขบัญชี และชื่อบัญชี

  * โปรดระบุให้ผู้ที่เป็นสมาชิกเป็นผู้ถือบัญชี โปรดทราบว่าการโอนเงินของท่านอาจไม่ได้รับการดำเนินการ หากให้ข้อมูลบัญชีธนาคารผิด

 • การลงทะเบียนคำร้องถอนเงิน

  ลงทะเบียนคำร้องสำหรับการถอนเงินที่หน้าสมาชิก
  เข้าสู่ระบบหน้าสมาชิก > รับ/ถอนเงินโอนจากต่างประเทศ > คำร้องถอนเงิน > ใส่จำนวนเงินที่ถอน > การร้องขอถอนเงินเสร็จสิ้น

 • โอนเงินไปยังบัญชีถอนเงิน

  เราจะโอนยอดเงินหลังจากลบด้วยค่าธรรมเนียมถอนเงิน ไปยังบัญชีถอนเงิน
  โปรดทราบว่าการโอนเงินพร้อมกันหลายรายการนั้นมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินแยกสำหรับการทำรายการแต่ละครั้ง
  การถอนเงินหลัง 15:00 น. ในวันทำการของธนาคารจะได้รับการดำเนินการในวันทำการถัดไป