เกี่ยวกับ The SBI Group

เกี่ยวกับ The SBI Group

SBI Group เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ของวงการบริการทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับบริการทางการเงิน เรามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ธนาคาร และประกัน ในส่วนของการจัดการสินทรัพย์ เรานำเสนอบริการที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์เพื่อการร่วมทุนในด้านไอที เทคโนโลยีชีวภาพ โครงการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมถึงการเงินทั้งในและต่างประเทศ สำหรับเทคโนโลยีชีวภาพนั้นธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์ อาหารเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอางทั่วโลก

หลักการจัดการของ SBI Group

ค่านิยมจรรยาบรรณที่ถูกต้อง

เราต้องไม่ตัดสินการกระทำโดยดูแค่กฎหมายหรือกำไรของบริษัท แต่เราจะต้องพิจารณาความเท่าเทียมทางสังคมประกอบด้วย

ผู้สร้างนวัตกรรมการเงิน

แนวทางการทำงานที่ได้รับการยอมรับกันมานานของเราช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินระดับแนวหน้าของวงการการเงิน โดยใช้โอกาสในการนำเสนอราคาที่ถูกกว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตอันทรงพลัง และมอบบริการการเงินที่เปี่ยมคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา

ผู้สร้างอุตสาหกรรมใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของศตวรรษที่ 21

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เราจะพัฒนาตนเองต่อไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอย่างยืดหยุ่นผ่าน “ความคิดริเริ่ม” และ “การเปลี่ยนแปลงตนเอง”

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

เราได้เน้นย้ำให้บริษัทในเครือของ SBI Group แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ไปพร้อมกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างสังคมที่ดีกว่าเมื่อวาน