การใช้บริการของเรา (สมาชิกประเภทบุคคล)

 • ขั้นตอนการให้บริการ
 • คำอธิบายการใช้งาน

1 ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก (ฟรี)

หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับการโอนเงินทางไปรษณีย์ภายในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งจะประกอบด้วยเอกสารที่จำเป็นสำหรับการใช้งานบริการของเรา เราจะส่งเอกสารอธิบายเกี่ยวกับการโอนเงินให้แก่บุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้น โปรดเข้าเว็บไซต์โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชั่วคราวที่ระบุไว้ในเอกสารอธิบายเกี่ยว
กับการโอนเงิน เมื่อท่านกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว การลงทะเบียนสมัครสมาชิกถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

* หมายเหตุ ท่านจะยังไม่สามารถใช้บริการของเราจนกว่าจะกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ขั้นตอนที่ 1

  ส่งใบสมัคร

 • ขั้นตอนที่ 2

  รับเอกสารอธิบายเกี่ยวกับการโอนเงิน

 • ขั้นตอนที่ 3

  เข้าสู่ระบบขั้นแรก

 • เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  ท่านจะสามารถเริ่ม
  ใช้บริการได้

บางพื้นที่ไม่สามารถให้บริการยืนยันผู้รับได้

2 ส่งคำขอโอนเงิน

หลังเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะสามารถส่งคำขอโอนเงินได้จากเมนูโอนเงินระหว่างประเทศ (ก่อนอื่นท่านต้องฝากเงินลงในบัญชีเงินสำรองของท่านเสียก่อน) เมื่อลงทะเบียนข้อมูลผู้รับแล้ว ท่านจะสามารถส่งเงินโดยใช้บัตรโอนเงินหรือบริการโอนเงินได้

3 การออกหมายเลขอ้างอิง

เมื่อระบบได้รับคำขอโอนเงินแล้ว จะปรากฏหน้าจอหมายเลขอ้างอิงขึ้น
 ท่านจะได้รับหมายเลขอ้างอิงในอีเมลและ SMS ของท่าน
ตรวจสอบอีเมลของท่านว่าได้ส่งเงินโดยใช้บัตรโอนเงิน บริการโอนเงิน(ฟุริโกมิ) หรือบริการโอนเงินที่ร้านสะดวกซื้อ

ตัวอย่าง SMS แจ้งหมายเลขอ้างอิง

[SMS]
หมายเลขอ้างอิง:12345678 / จำนวน:10.000.00JPY / ชื่อ:firstnamexxxxx / อัตราแลกเปลี่ยน:0.511565THA

[คำอธิบาย]
หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขอ้างอิง
จำนวน:จำนวนที่โอน
ชื่อ: ชื่อผู้รับ (ระบุแค่ชื่อเท่านั้น)
อัตรา: อัตราแปลงสกุลเงิน

4 การทำรายการ

 • การรับเงินสด

  ผู้รับสามารถรับเงินในรูปแบบเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์บริการ MoneyGram ในประเทศของตนได้โดยแจ้งหมายเลขอ้างอิงและแสดงเอกสารยืนยันตัวตน

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร

  ตรวจสอบว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้โอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านเรียบร้อยแล้ว
  โปรดทราบว่าระยะเวลาโอนเงินจำนวนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับและวิธีโอนเงิน

การโอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและการศึกษา

 • โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและญาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
 • โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
ข้อดี
 • ออกเอกสารการโอนเงินให้ฟรี เพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษี (หากมีผู้อยู่ในอุปการะ)
 • แม้ไม่มีบัญชีธนาคาร ก็สามารถไปรับเงินสดที่เคาน์เตอร์บริการสาขาที่อยู่ใกล้ได้

การซื้อสินค้า

 • ซื้อสินค้าที่วางขายที่ต่างประเทศ
ข้อดี
 • ค่าธรรมเนียมถูก แม้ว่าจะโอนเงินจำนวนน้อยก็ตาม
 • สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปธนาคาร สามารถโอนเงินจากที่บ้านได้

โอนเงินให้ตัวท่านเอง

 • ต้องการรับเงินที่ต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเวลาไปทำงาน
 • ต้องการรับเงินเพื่อใช้ท่องเที่ยว ขณะอยู่ต่างประเทศ
ข้อดี
 • สามารถโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตให้ตัวท่านเอง ขณะอยู่ต่างประเทศได้
 • แม้ไม่มีบัญชีธนาคารต่างประเทศ ก็สามารถไปรับเงินสดที่เคาน์เตอร์บริการสาขาที่อยู่ใกล้ได้