ข้อมูล/โปรโมชั่น

2021/07/02

ประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวของธนาคารทหารไทย (TMB) และธนาคารธนชาต


ขอบคุณที่ใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ SBI Remitอย่างเสมอมา

 

เนื่องด้วยธนาคารทหารไทย (TMB) และธนาคารธนชาตจะปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อเชื่อมต่อระบบ จึงส่งผลให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเข้าบัญชีธนาคารสองแห่งดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว และคุณลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆกับสองธนาคารนี้ได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้

 

・วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฏาคม 2564

โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งภายในชื่อ ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (TTB) ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. (เวลาญี่ปุ่น) เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการโอนเงินแบบเข้าบัญชีในช่วงเวลาดังกล่าว

 

※หากมีการทำรายการในช่วงเวลาปรับปรุงระบบ

ท่านอาจจะได้รับเงินล่าช้ากว่าช่วงเวลาปกติและจะไม่มีอีเมลหรือข้อความแจ้งเตือนการส่งเงินหากท่านทำรายการในช่วงเวลาดังกล่าว

※ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป บัญชีภายใต้ชื่อของธนาคารธนชาตจะถูกยกเลิก และไม่สามารถใช้รับเงินโอนได้

กรุณาติดต่อทางเราเพื่ออัพเดทข้อมูลผู้รับเงินใหม่ภายใต้ชื่อธนาคารธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (TTB)

หากท่านไม่ทราบหมายเลขบัญชีหรือต้องการเลขที่บัญชีใหม่ กรุณาติดต่อ TTB contact center หรือ www.ttbbank.com

 

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับไปหน้าข้อมูล/โปรโมชั่น