Đăng ký thành viên trên Ứng dụng điện thoại SBI Remit

 

Đăng ký thành viên trên Ứng dụng điện thoại

Không cần gửi bưu điện! Hoàn tất đăng ký ngay trên Ứng dụng điện thoại!

Đăng ký thành viên trên Ứng dụng điện thoại

 

▶Có thể đăng ký ngay trên ứng dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi!

▶Xác minh chính chủ (eKYC)online, không cần gửi giấy tờ qua bưu điện!

▶Hoàn thành đăng ký chỉ sau 5 phút!Có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh nhất sau 1 ngày làm việc!

Không cần gửi bưu điện! Hoàn tất đăng ký ngay trên Ứng dụng điện thoại!

Đăng ký thành viên trên Ứng dụng điện thoại

 

▶Có thể đăng ký ngay trên ứng dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi!

▶Xác minh chính chủ (eKYC)online, không cần gửi giấy tờ qua bưu điện!

▶Hoàn thành đăng ký chỉ sau 5 phút!Có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh nhất sau 1 ngày làm việc!

*Để đăng ký, Quý khách hàng không phải quốc tịch Nhật Bản vui lòng sử dụng Thẻ ngoại kiều, Quý khách hàng có quốc tịch Nhật Bản vui lòng sử dụng Bằng lái xe.

 

Đăng ký thành viên trên Trang web

Đối với Quý khách đăng ký thành viên trên Trang web

Sau khi hoàn tất đăng ký khoảng 1 tuần, bưu phẩm có in Thông tin đăng nhập sẽ được gửi đến địa chỉ của Quý khách bằng hình thức giao hàng Xác minh chính chủ (cần xuất trình giấy tờ tùy thân khi nhận bưu phẩm)
Sau khi hoàn tất Đăng nhập lần đầu, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ từ ngày làm việc tiếp theo.

 • Bước1

  Nộp đơn đăng ký

 • Bước2

  Nhận
  Welcome Pack

 • Bước3

  Lần đăng nhập
  đầu tiên

 • Sau khi việc đăng ký hoàn tất,
  quý khách có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Bấm vào đây để đăng ký thành viên trên Trang web

 

 

List of countries / regions

You can receive cash at partner counters (*1) in over 200 countries around the world!

Furthermore,remittances to bank accounts and corporate payments are also possible in the following countries!

 

[Note] Before applying, please be sure to check whether the remittance destination is included in the eligible countries.

 

Remittance to companies is only possible in 5 countries: Vietnam, Indonesia, Philippines, Nepal, and Peru.

 

 

The kinds of Identity Verification

■ What is Identity Verification

Japan issued ID with photo

 

  ○Driver’s License

  ○Residence Card

  ○My Number Card (front side)

 

○Driver’s License


○Residence Card


○My Number Card (front side)


Reminder

If your residence card is written in kanji, you may be required to present your passport in addition to the above identification card in order to confirm the English notation of your name.

The Notification Card cannot be used for identity verification in Sagawa Express「”Recipient Verification Delivery Service”」. Please be careful.

 

 

khách hàng doanh nghiệp

Vui lòng xem kỹ danh sách các mục cần xác nhận trước khi đăng ký thành viên pháp nhân (miễn phí).

 

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
(khách hàng doanh nghiệp)