ข้อมูล/โปรโมชั่น

2020/07/29

เอสบีไอ เรมิต กับยอดรวมการโอนเงินระหว่างประเทศกว่า1ล้านล้านเยน!


บริษัท เอสบีไอเรมิต จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (สำนักงานใหญ่ เขตมินาโตะ โตเกียว, ประธานบริษัท: โนบุโอะ อันโดะ) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท SBI FinTech Solutions ที่ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) มีความยินดีที่จะประกาศว่ายอดสะสมในการโอนเงินระหว่างประเทศของบริษัทเรานั้น มีจำนวนเกินกว่า 1ล้านล้านเยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

บริษัทของเราจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ.2010 และได้จดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศตามกฎหมายทางการเงินของประเทศญี่ปุ่นและเริ่มให้บริการในเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินของกลุ่ม SBI แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน

 

จากรายงานในช่วงปลายปีผ่านมา จำนวนชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2.8 ล้านคนเป็น 2.93 ล้านคน (※1)และจำนวนผู้ที่เดินทางมาเพื่อการทำงานนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ได้มีการเพิ่มการจ้างงานชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากอัตราประชากรเกิดใหม่ที่ลดต่ำลงและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการขาดแคลนแรงงานในประเทศ

 

และด้วยสาเหตุนี้เอง ทางเราจึงได้มีการนำเทคโนโลยีทางการเงินที่มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) ในระบบการโอนเงินหรือการปรับปรุงเว็บไซต์ให้นำเสนอได้ถึง 12 ภาษา รวมถึงการขยายบริการคอลเซ็นเตอร์ที่ให้บริการภาษาประจำชาติ (ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย) เพื่อตอบสนองความต้องการของคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเหล่านี้นั่นเอง

 

นอกจากนี้ ทาง SBI Group ยังได้มีการขยายบริการไปสู่ระดับภูมิภาค โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคาร Shimane Bank ตามด้วย Fukushima Bank, ธนาคาร Chikuho Bank และ Michinoku Bank เพื่อร่วมกันหาวิธีการที่ดี สะดวก และมีคุณภาพในการให้บริการสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการโอนเงินให้กับแรงงานต่างชาติ ผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ปัจจุบันจำนวนสมาชิกของเรามีมากกว่า650,000คน ซึ่งเป็นแรงงานชาวต่างชาติกว่าร้อยละ 90 และมีส่วนแบ่งการตลาดในการโอนเงินกลับประเทศคิดเป็นร้อยละ 34 จากจำนวนการส่งเงินกลับประเทศโดยสถาบันทางการเงินในประเทศทั้งหมด (※2) และมีส่วนแบ่งการตลาดในการโอนเงินไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียคิดเป็นร้อยละ 41

 

ถึงแม้ว่าจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นจะมีจำนวนลดลงอย่างมากด้วยผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 แต่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้มีการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับวีซ่าผู้พำนักประเภทธุรกิจ , การศึกษาและการท่องเที่ยว ตามลำดับสำหรับผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ทางเราจึงคาดหวังว่าจำนวนผู้พำนักที่เป็นชาวต่างชาติ รวมถึงแรงงานต่างชาติจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว

 

ดังนี้แล้ว เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 10 ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ในปีนี้ทางเราจึงมีเป้าหมายในขยายรูปแบบและคุณสมบัติของบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งทางเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการที่มีความปลอดภัย ราคาย่อมเยา และมีความสะดวกสบายในการใช้งานต่อไปในอนาคต

 

(※1)กระทรวงยุติธรรม: จำนวนผู้พำนักชาวต่างชาติ ณ สิ้นปี เรวะที่ 1 (2019)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00003.html

(※2)ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (ตุลาคม – ธันวาคม 2019) และผลประกอบการของบริษัท ฯ

 

**************************************************************

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

คอลเซ็นเตอร์ ของบริษัท เอสบีไอ เรมิต จำกัด

03-5652-6759     https://www.remit.co.jp/

เวลาทำการ:วันธรรมดา 9:00 – 18:00 น. เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00 – 18:00 น.

(ปิดทำการในวันสิ้นปีและวันหยุดช่วงปีใหม่ และวันหยุดตามที่บริษัทกำหนด)

********************************

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

คอลเซ็นเตอร์ ของบริษัท เอสบีไอ เรมิต จำกัด

03-5652-6759

https://www.remit.co.jp/

เวลาทำการ:วันธรรมดา 9:00 – 18:00 น.

เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00 – 18:00 น.

(ปิดทำการในวันสิ้นปีและวันหยุดช่วงปีใหม่ และวันหยุดตามที่บริษัทกำหนด)

กลับไปหน้าข้อมูล/โปรโมชั่น