Madalas Itanong (Mga Deposito)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Maaari ba akong gumawa ng remittance kung ang kabuuang halaga ng aking deposito ay mas mababa sa mga babayaran?


Hindi, hindi maaari.
Ang pinakamababang halaga ng deposito ay ang mga sumusunod, depende sa paraan ng remittance.

 

Paraan ng remittance Minimum na halaga ng deposito
Remit Card 2,000 JPY
Internet remittances 881 JPY
Furikomi Money Transfer Service 881 JPY
Store remittances 881 JPY
Convenience store remittances 1,221 JPY
Japan Post Transfer Payment Card 1,001 JPY
Paraan ng remittance Minimum na halaga ng deposito
Remit Card 2,000 JPY
Internet remittances 881 JPY
Furikomi Money Transfer Service 881 JPY
Store remittances 881 JPY
Convenience store remittances 1,221 JPY
Japan Post Transfer Payment Card 1,001 JPY
Bumalik sa Madalas Itanong(Mga Deposito)

Madalas Itanong - taas ng pahina