Overseas Remittances

Madalas Itanong - taas ng pahina

Kinakailangang oras

 • Q1 Kadalasan, gaano katagal hanggang ang cash ay maaaring makuha, o hanggang ito ay maideposito sa account?

  A1 Depende ito sa pamamaraan ng remittance. Maaaring abutin ito sa pinakamababa mga sampung minuto, ngunit kadala…

  Mga detalye

Mga Remittance request

 • Q1 Hindi ko alam ang mga detalye ng bank account ng tatanggap. Maaari ba akong magpadala ng pondo?

  A1 Oo, maaari kang magpadala. Kung hindi mo alam ang mga detalye ng bank account ng tatanggap, ang pera ay maaari…

  Mga detalye
 • Q2 Bakit kailangan mong malaman ang numero ng telepono at e-mail address ng tatanggap?

  A2 Wala kang kumpletong detalye ng numero ng telepono at e-mail address ng tatanggap. Gayunpaman, kung inirehistr…

  Mga detalye
 • Q3 Maaari bang kanselahin ang remittance kapag naiproseso na ang remittance request?

  A3 Sa kaso ng cash pick-up, ang remittance request ay maaaring kanselahin mula sa members’ site kung hindi …

  Mga detalye
 • Q4 Kapag naiproseso na ang isang remittance request, maaari ko bang palitan ang mga detalye?

  A4 Hindi, hindi maaari. Maaaring kanselahin ang remittance request, kung ang remitted na pondo ay hindi pa natata…

  Mga detalye

Mga puntong tatandaan kapag gumagawa ng mga remittance request

 • Q1 Mangyaring sabihin sa akin ang maximum amount para sa isahang remittance. At saka, mayroon bang anumang limit sa bilang ng remittances na maaari kong gawin at ang kabuuang halaga?

  A1 Ang maximum amount para sa isahang remittance ay katumbas ng isang milyong yen. Tandaan na ang bilang ng remit…

  Mga detalye
 • Q2 Maaari bang gamitin ang remittances sa pagbayad para sa online gaming at gambling?

  A2 Ang aming serbisyo ay hindi maaaring gamitin sa mga sumusunod na layunin: ・Magpadala ng pera para bumili ng fo…

  Mga detalye
 • Q3 Anong halaga ng palitan (sa aling ispesipikong oras) ang ginamit para palitan ang remitted na pondo? Pagkatapos kong ideposito ang pondo sa isang convenience store, ang halaga ng palitan na natanggap ko sa e-mail ay iba sa ipinakita sa screen sa oras na naiproseso ang remittance. Bakit ganoon?

  A3 Ang naaangkop na halaga ng palitan ay nag-iiba depende sa pamamaraan ng remittance. Mangyaring tingnan ang iba…

  Mga detalye

カンボジア

Iba pa

Madalas Itanong - taas ng pahina