General Services

Madalas Itanong - taas ng pahina

Serbisyong remittance

 • Q1 Ano ang money transfer business?

  A1 Negosyo ito na kung saan ang currency exchange (remittance operations) ay isinasagawa ng isang kompanya na gen…

  Mga detalye

Tungkol sa SBI Remit

 • Q1 Mayroon bang anumang opisina ang SBI remit na nangangasiwa ng mga serbisyong remittance?

  A1 Mayroong mga opisina na pinapatakbo ng agents na nangangasiwa ng aming serbisyong remittance. Sinuman ang nais…

  Mga detalye
 • Q2 Bangko ba ang SBI Remit? Maaari ka bang magpadala ng pera nang legal, kahit na hindi ka isang bangko?

  A2 Hindi kami isang bangko; sa halip kami ay isang money transfer operator na nagspe-specialize sa serbisyong rem…

  Mga detalye

Iba pa

 • Q1 Kailangan ko ang mga detalye ng remittance – saan ko makukuha ang mga ito? At saka, maaari ko bang gamitin ang mga detalye sa mag-apply para sa mga kabawasan para sa dependents?

  A1 Kung nag-log in ka sa membersʼ site, maaari mong i-print ito mula sa “Mga detalye ng remittance.” (Hindi ka ma…

  Mga detalye

Madalas Itanong - taas ng pahina