Mga Corporate Member

Madalas Itanong - taas ng pahina

Mga pagbabago sa impormasyon ng pagiging miyembro

 • Q1 Pinalitan namin ang pangalan ng aming kompanya at address. Maaari ba naming palitan ang nakarehistrong impormasyon sa membership page?

  A1 Hindi maaaring gumawa ng pagbabago ang mga member. Mangyaring magsumite ng ebidensyang kasulatan ng bagong pan…

  Mga detalye

Ang proseso ng pagiging member

 • Q1 Kung nagrerehistro kami bilang corporate member, anong mga dokumento ang kakailanganin namin?

  A1 Kung nagrerehistro ka bilang corporate member, kailangan mong gamitin ang aming nakatalagang application form …

  Mga detalye

Iba pa

 • Q1 Kung nakarehistro kami bilang corporate member, lalabas ba ang pangalan ng aming kompanya bilang remitting party kapag nag-remit kami ng mga pondo abroad?

  A1 Mag-iiba ito depende sa pamamaraan ng remittance. Kung ang mga pondo ay nailipat sa bank account, kung gayon a…

  Mga detalye

Madalas Itanong - taas ng pahina