Madalas Itanong (Kinakailangang oras)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Kadalasan, gaano katagal hanggang ang cash ay maaaring makuha, o hanggang ito ay maideposito sa account?


Depende ito sa pamamaraan ng remittance. Maaaring abutin ito sa pinakamababa mga sampung minuto, ngunit kadalasan ito’y maaaring matanggap sa loob ng isa hanggang tatlong oras.
Gayunpaman, mangyaring tandaan na maaaring mas tumagal ito kumpara dito, anupaman ang ginamit na paraan, kung kailangan naming gumamit ng mga administratibong pamamaraan tulad ng secondary checks sa layunin ng remittance o katulad.

Sa ilalim ay mga listahan ng (target) oras para matanggap ang isang pamamaraan ng remittance.

[Furikomi Money Transfer Service]
Kung ang pondo ay naideposito sa banking business hours, ang ulat ay ipapadala sa atin sa loob ng tatlumpung minuto hanggang isang oras. Kapag natingnan na namin ang naidepositong pondo, ibibigay kaagad ang isang Reference Number at maaari nang kunin ang cash.
* Maaaring aabutin ng kalahating araw para ideposito ang pondo ng SBI remit account sa mga pribadong bangko sa mga araw kung saan mayroong maraming ulat ng remittance, tulad ng mga araw ng buwan na mayroong multiples ng lima o sampu, at petsa ng pagbabayad ng sahod, atbp. Salamat sa iyong pag-unawa.

[Convenience store remittances]
Karaniwan kami ay nakatatanggap ng kumpirmasyon ng ulat ng deposito sa loob ng isang oras na naideposito ang pondo.
Kapag natingnan na namin ang naidepositong pondo, ibibigay kaagad ang isang Referece Number at maaari nang matanggap ang paglipat.

[Internet remittances]
Sa oras kung saan ginawa ang remittance, magbibigay ng Reference Number at maaaring matanggap ang paglipat.

[Remit Card]
Kahit na ang pondo ay naideposito noong weekday, weekend, o isang pista opisyal, ibibigay ang Reference Number sa loob ng labinlimang minuto at matatanggap ang paglipat.

Bumalik sa Madalas Itanong(Kinakailangang oras)

Madalas Itanong - taas ng pahina