Madalas Itanong (Membership Registration)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Pinalitan ko ang aking address – mayroon bang anumang pamamaraan na kailangan kong kumpletuhin?


Kailangan mong sundin ang pamamaraan para palitan ang iyong address. Kung ginagawa mo ito sa Internet, kung gayon, mag-log in sa members’ site, pumunta sa “Mga detalye ng impormasyon ng membership” at pindutin ang “Palitan ang impormasyon ng membership,” pagkatapos irehistro ang iyong pagpalit ng address. Sa ibang opsyon, maaari mong ipaalam sa aming customer service center sa pamamagitan ng e-mail o sa pagtawag. Sa kasong ito, hinihiling namin sa iyo na ibigay ang iyong membership number para payagan kaming pangasiwaan ang problemang ito nang walang problema.

Bumalik sa Madalas Itanong(Membership Registration)

Madalas Itanong - taas ng pahina