Madalas Itanong (Membership Registration)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Maaari ba akong magrehistro gamit ang jointly-used na e-mail address?


Oo, maaari mong gamitin.
Ngunit mangyaring tandaan na ang lahat ng komunikasyon tungkol sa mga transaksiyon ay ipinapadala sa pamamagitan ng e-mail, kaya ang mga detalye ng iyong transaksiyon ay ipapadala sa iyo sa e-mail address na iyong nairehistro.
Kung ito'y isang problema, irerekomenda namin na magrehistro ka gamit ang ibang e-mail address.

Bumalik sa Madalas Itanong(Membership Registration)

Madalas Itanong - taas ng pahina