Madalas Itanong (Summary ng Paggamit)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Maaari ko bang magamit ang serbisyo kung wala akong email address?


Kung nais mong gawin ang “Internet remittance”, kailangan ay mayroon kang email address.
Kung gusto mong magpadala ng pondo gamit ang iba pang serbisyo (hal. Hindi sa pamamagitan ng Internet Remittance), kung gayon ay hindi mo na kailangan magkaroon ng email address; gayunpaman, ang aming kompanya ay nakikipag-ugnayan gamit ang nakarehistrong mga email address at hihilingin namin sa sinomang may email address na siguraduhing irehistro ito bilang kanilang contact.

Bumalik sa Madalas Itanong(Summary ng Paggamit)

Madalas Itanong - taas ng pahina