Madalas Itanong (Pagtanggap / Abroad)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Sa anong oras maaaring kunin ang pera? At nagbabago ba ang halaga?


Ang halaga na ginamit ay yung may bisa sa oras ng remittance request, at dapat kunin ang cash sa loob ng apatnapu’t limang araw. Kung ito ay lagpas ng apatnapu't limang araw, kung gayon ibang halaga ang gagamitin mula sa halagang may bisa noong oras ng remittance request.
Tandaan na hindi maaaring kunin ang pera kung lumagpas na ang siyampung araw mula noong remittance request.

Bumalik sa Madalas Itanong(Pagtanggap / Abroad)

Madalas Itanong - taas ng pahina