Câu hỏi thường gặp (Nạp tiền/Nhận tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Chuyển tiền từ nước ngoài tới Nhật Bản thì cần những thủ tục gì?

Vui lòng chuyển tiền tới thành viên của SBIR tại Nhật Bản thông qua một trong các văn phòng ở nước ngoài của MoneyGram. Tương tự như các khoản tiền được gửi từ Nhật Bản, quý khách sẽ nhận được một Mã số tham chiếu. Người nhận nên tạo “yêu cầu nhận tiền” từ trang thành viên khi nhận được thông báo về Mã số tham chiếu. Khi quy trình hoàn tất, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản rút tiền mà quý khách đã đăng ký. Sau khi hoàn tất giao dịch, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách theo địa chỉ email đã đăng ký.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Nạp tiền/Nhận tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu