Thành viên pháp nhân

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Thay đổi thông tin thành viên

 • Q1 Chúng tôi đã thay đổi tên và địa chỉ công ty. Chúng tôi có thể thay đổi thông tin đã đăng ký trên trang thành viên không?

  A1 Thành viên pháp nhân không thể tự thay đổi thông tin. Vui lòng gửi giấy tờ chứng thực tên và địa chỉ mới của c…

  Xem chi tiết

Quy trình đăng ký làm thành viên

 • Q1 Nếu đăng ký làm thành viên pháp nhân, chúng tôi sẽ cần những giấy tờ gì?

  A1 Nếu quý khách đăng ký làm thành viên pháp nhân, quý khách sẽ cần dùng mẫu đơn đăng ký dành riêng của SBI Remit…

  Xem chi tiết

Những nội dung khác

 • Q1 Nếu đã đăng ký làm thành viên pháp nhân, tên công ty của chúng tôi có xuất hiện dưới dạng tên của bên chuyển tiền khi chúng tôi chuyển tiền ra nước ngoài không?

  A1 Điều này sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức chuyển tiền. Nếu tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng, tiề…

  Xem chi tiết

Câu hỏi thường gặp - trang đầu