Nhận tiền / Từ nước ngoài

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Nhận tiền / Từ nước ngoài

 • Q1 Làm thế nào để có thể xác nhận rằng người nhận đã nhận được tiền?

  A1 Vui lòng đăng nhập vào trang thành viên và kiểm tra trạng thái của khoản tiền được chuyển trong “danh sách lện…

  Xem chi tiết
 • Q2 Người nhận có cần trả khoản phí nào không?

  A2 Không có quy định về việc này. Tuy nhiên, có thể phải đóng thuế hoặc các khoản tương tự tùy thuộc vào quốc gia…

  Xem chi tiết
 • Q3 Có thể nhận tiền mặt trong khoảng thời gian nào? Và tỷ giá có thay đổi không?

  A3 Tỷ giá được sử dụng là tỷ giá có hiệu lực tại thời điểm thực hiện lệnh chuyển tiền trong vòng 45 ngày. Nếu qua…

  Xem chi tiết

Câu hỏi thường gặp - trang đầu