Neobank SBI Remit

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Cách đăng ký thanh toán tự động

 • Q1 Vui lòng cho tôi biết cách đăng ký thanh toán tự động trực tuyến.

  A1 Vui lòng tham khảo quy trình dưới đây để đăng ký.   ① Vui lòng tiến hành thủ tục tiếp nhận thanh toán tự …

  Xem chi tiết
 • Q2 Vui lòng cho tôi biết cách đăng ký thanh toán tự động qua đường bưu điện.

  A2 Vui lòng tham khảo quy trình dưới đây để đăng ký.   ① Vui lòng đăng ký thanh toán tự động cho doanh nghiệ…

  Xem chi tiết

Cách đăng ký tài khoản nhận lương

 • Q1 Tôi không biết cách đăng ký tài khoản nhận tiền lương.

  A1 Vui lòng truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” để kiểm tra thông tin trên trang “Nhận tiền lương” tro…

  Xem chi tiết

Nếu bạn gặp sự cố khi nhận thẻ

 • Q1 Làm cách nào để tôi nhận được thẻ ATM ghi nợ của mình sau khi quá trình thiết đặt ban đầu đã hoàn tất?

  A1 Thẻ ATM ghi nợ sẽ được gửi đến địa chỉ đăng ký của bạn bằng thư bảo đảm đơn giản, vui lòng chú ý để nhận thẻ。 …

  Xem chi tiết
 • Q2 Làm cách nào để tôi nhận được thẻ số xác thực sau khi mở tài khoản?

  A2 Thẻ số xác thực sẽ được gửi đến địa chỉ đăng ký của bạn bằng thư bảo đảm đơn giản, vui lòng chú ý để nhận thẻ….

  Xem chi tiết

Cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị

 • Q1 Vui lòng cho tôi biết cách thay đổi ngôn ngữ dịch.

  A1 Nếu truy cập trang NEO BANK từ ứng dụng “SBI Remit”, bạn có thể chuyển sang ngôn ngữ được hỗ trợ dịch tự động …

  Xem chi tiết

Cập nhật thời gian lưu trú

 • Q1 Tôi đã quên gia hạn thời gian lưu trú nên không thể giao dịch với SBI Remit NEOBANK. Tôi có cần phải thực hiện thủ tục nào để tiếp tục giao dịch được với ngân hàng không?

  A1 Từ 3 tháng trước ngày hết hạn thời gian lưu trú, SBI Remit sẽ gửi cho bạn email hướng dẫn gia hạn thời gian lư…

  Xem chi tiết
 • Q2 Tôi đã gia hạn thẻ cư trú. Vui lòng cho tôi biết cách thực hiện thủ tục gia hạn thời gian lưu trú đã đăng ký tại SBI Remit NEOBANK.

  A2 Từ 3 tháng trước ngày hết hạn thời gian lưu trú, SBI Remit sẽ gửi cho bạn email hướng dẫn gia hạn thời gian lư…

  Xem chi tiết
 • Q3 Tôi cần thực hiện gia hạn thời gian lưu trú đã đăng ký trước thời gian nào?

  A3 Vui lòng gia hạn trước khi vượt quá thời gian lưu trú đã đăng ký. Nếu thời gian lưu trú không được gia hạn, cá…

  Xem chi tiết

Giới thiệu về các dịch vụ có sẵn

 • Q1 Vui lòng cho tôi biết những dịch vụ ngân hàng mà tôi có thể sử dụng tại SBI Remit NEOBANK.

  A1 Để biết các sản phẩm và dịch vụ được SBI Remit NEOBANK cung cấp, vui lòng kiểm tra tại “Trang Giới thiệu dịch …

  Xem chi tiết

Những vấn đề gặp phải khi chuyển tiền

 • Q1 Phí chuyển khoản là bao nhiêu?

  A1 Bạn sẽ không phải mất phí chuyển khoản giữa các tài khoản chi nhánh của SBI Remit.

  Xem chi tiết
 • Q2 Ngoài tài khoản SBI Remit NEOBANK, tôi có thể chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác không?

  A2 Bạn không thể chuyển khoản đến các ngân hàng khác. Bạn chỉ có thể chuyển khoản giữa các tài khoản SBI Remit NE…

  Xem chi tiết
 • Q3 Vui lòng cho tôi biết cách thực hiện chuyển khoản.

  A3 Để chuyển khoản, vui lòng truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để thự…

  Xem chi tiết

Về việc sử dụng máy ATM và thẻ

 • Q1 Vui lòng cho tôi biết cách sử dụng ATM và các chi phí, v.v…

  A1 Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” để kiểm tra trên trang “Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụn…

  Xem chi tiết
 • Q2 Vui lòng cho tôi biết cách sử dụng thẻ ATM ghi nợ.

  A2 Bên cạnh việc sử dụng như thẻ ATM để rút tiền mặt (Yên Nhật) từ ATM, bạn còn có thể sử dụng thẻ để thanh toán …

  Xem chi tiết

Về việc sử dụng tài khoản của bạn sau khi về nước

 • Q1 Liệu tôi có bị hủy tài khoản ngay cả khi tôi trở về nước tạm thời không?

  A1 Ngay cả khi khách hàng trở về nước tạm thời, tài khoản ngân hàng vẫn sẽ tự động bị hủy.

  Xem chi tiết
 • Q2 Số dư trong tài khoản của tôi sẽ như thế nào khi tôi trở về nước.

  A2 Khách hàng có thể nhận được số dư tài khoản ngân hàng của mình sau khi trở về nước thông qua dịch vụ chuyển ti…

  Xem chi tiết
 • Q3 Tôi có cần làm thủ tục hủy tài khoản sau khi về nước không?

  A3 Khách hàng không cần phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Khi khách hàng rời Nhật Bản về nước, SBI Remit sẽ nhận…

  Xem chi tiết
 • Q4 Tôi có thể tiếp tục sử dụng tài khoản sau khi đã về nước không?

  A4 Sau khi đã về nước, bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản. Tài khoản của bạn sẽ tự động bị hủy.

  Xem chi tiết

Account Usage after Re-Entry

 • Q1 Sau khi tái nhập cảnh, tôi có thể mở lại tài khoản SBI Remit NEOBANK không?

  A1 Sau khi tái nhập cảnh, bạn có thể mở lại tài khoản SBI Remit NEOBANK. Vui lòng đăng ký lại dịch vụ SBI Remit. …

  Xem chi tiết

About opening an SBI Remit NEOBANK account

 • Q1 Vui lòng cho tôi biết cách mở tài khoản SBI Remit NEOBANK.

  A1 Bạn chỉ có thể đăng ký mở tài khoản SBI Remit NEOBANK bằng cách đăng ký cùng lúc với đăng ký thành viên mới củ…

  Xem chi tiết
 • Q2 SBI Remit NEOBANK có điều kiện đăng ký gì không?

  A2 Để đăng ký SBI Remit NEOBANK, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Ngoài ra, để thực sự sử dụng được, bạn c…

  Xem chi tiết

Usage Limit

 • Q1 Vui lòng cho tôi biết cách kiểm tra hoặc thay đổi hạn mức chuyển khoản.

  A1 Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để kiểm tra hoặc thay…

  Xem chi tiết
 • Q2 Vui lòng cho tôi biết cách kiểm tra hoặc thay đổi hạn mức rút tiền mặt của thẻ ATM.

  A2 Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để thay đổi hạn mức r…

  Xem chi tiết
 • Q3 Vui lòng cho tôi biết cách kiểm tra hoặc thay đổi hạn mức thẻ ghi nợ.

  A3 Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để kiểm tra hoặc thay…

  Xem chi tiết

Account information

 • Q1 Vui lòng cho tôi biết cách kiểm tra các thông tin tài khoản như mã chi nhánh, số tài khoản, v.v…

  A1 Bạn sẽ được chuyển đến trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh, và có thể kiểm tr…

  Xem chi tiết

Initial Settings

 • Q1 Tôi không thể xác thực trên màn hình đăng ký thẻ ghi nợ, nên không thể thực hiện thiết đặt ban đầu.

  A1 Bạn cần có mật khẩu giao dịch WEB và số xác thực để đăng ký thẻ ghi nợ. Nếu bạn chưa hoàn tất thiết đặt ban đầ…

  Xem chi tiết
 • Q2 Tôi không biết số xác thực.

  A2 Số xác thực được in ở mặt sau của thẻ số xác thực.   [Mặt trước của thẻ xác thực]   [Mặt sau của thẻ…

  Xem chi tiết
 • Q3 Tôi không biết cách thực hiện thiết đặt ban đầu.

  A3 ・Vui lòng tham khảo “Trang hướng dẫn của SBI Remit NEOBANK” để biết cách thực hiện thiết đặt ban đầu.

  Xem chi tiết
 • Q4 Tôi không biết cách đăng nhập.

  A4 Bạn có thể đăng nhập từ nút “NEOBANK” trên ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh mà không cần ph…

  Xem chi tiết

Various Cards

 • Q1 Vui lòng cho tôi biết cách thay đổi hoặc đặt lại mã PIN ghi nợ.

  A1 Để thay đổi hoặc đặt lại mã PIN ghi nợ, vui lòng thực hiện thủ tục cấp lại thẻ (có tính phí). Bạn có thể truy …

  Xem chi tiết
 • Q2 Vui lòng cho tôi biết cách thay đổi mã PIN của thẻ ATM.

  A2 Bạn sẽ được chuyển đến trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh, và có thể thay đổ…

  Xem chi tiết
 • Q3 Tôi đã nhập sai mã PIN thẻ ATM và không thể sử dụng thẻ ATM được nữa. Tôi có cần phải làm gì để tiếp tục sử dụng thẻ không?

  A3 Bạn vui lòng đặt lại mã PIN thẻ ATM. Sau khi hoàn tất đặt lại, thẻ ATM có thể được sử dụng với mã PIN mới. Bạn…

  Xem chi tiết
 • Q4 Tôi bị mất thẻ ATM ghi nợ/thẻ số xác thực. Tôi cần làm những thủ tục gì?

  A4 Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi việc bạn mất thẻ. Bạn có thể thông báo mất thẻ trên màn hình “Mất/Hỏng t…

  Xem chi tiết
 • Q5 Vui lòng cho tôi biết cách phát hành lại thẻ ATM ghi nợ/thẻ số xác thực.

  A5 Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để thực hiện thủ tục …

  Xem chi tiết

User name and various passwords

 • Q1 Vui lòng cho tôi biết cách thực hiện thủ tục nếu muốn thay đổi thông tin cá nhân đã đăng ký.

  A1 Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email, vui lòng làm theo các thủ tục thay đổi trên ứ…

  Xem chi tiết
 • Q2 Vui lòng cho tôi biết cách kiểm tra tên người dùng.

  A2 Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để kiểm tra thông tin…

  Xem chi tiết
 • Q3 Tôi đã quên tất cả mật khẩu. Vui lòng cho tôi biết cách đặt lại từng mật khẩu.

  A3 Bạn cần thực hiện thủ tục cấp lại mật khẩu đăng nhập tạm thời. Vui lòng thực hiện thủ tục từ “ Màn hình cấp lạ…

  Xem chi tiết
 • Q4 Vui lòng cho tôi biết cách đặt lại mật khẩu đăng nhập WEB và mật khẩu giao dịch WEB.

  A4 Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” và đặt lại từng mật khẩu từ màn hình “Nếu bạn gặp sự…

  Xem chi tiết
 • Q5 Tên người dùng và các mật khẩu của SBI Remit NEOBANK được sử dụng để làm gì?

  A5 ・Mật khẩu đăng nhập WEB Bạn sẽ cần mật khẩu này cho các thủ tục sau đây. ① Đặt lại mật khẩu giao dịch WEB ② Đă…

  Xem chi tiết

Account Cancellation

 • Q1 Tôi không cần dùng đến tài khoản SBI Remit NEOBANK nữa. Tôi cần làm những thủ tục gì để hủy tài khoản?

  A1 Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để tự thực hiện thủ t…

  Xem chi tiết

Restrictions on Transactions

 • Q1 Tôi không thể nạp/rút tiền được nữa. Tôi cần làm những thủ tục gì để có thể nạp/rút tiền được trở lại?

  A1 Vui lòng kiểm tra xem bạn có tương ứng với trường hợp nào sau đây hay không.   SBI Remit NEOBANK có thể h…

  Xem chi tiết

Câu hỏi thường gặp - trang đầu