Câu hỏi thường gặp

Kiều hối

Tới danh sách

Lệnh chuyển tiền

Những lưu ý khi thực hiện chuyển tiền

Thời gian xử lý giao dịch

Những nội dung khác

Neobank SBI Remit

Tới danh sách

Cách đăng ký thanh toán tự động

Cách đăng ký tài khoản nhận lương

Nếu bạn gặp sự cố khi nhận thẻ

Cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị

Cập nhật thời gian lưu trú

Giới thiệu về các dịch vụ có sẵn

Những vấn đề gặp phải khi chuyển tiền

Về việc sử dụng máy ATM và thẻ

Về việc sử dụng tài khoản của bạn sau khi về nước

Account Usage after Re-Entry

About opening an SBI Remit NEOBANK account

Usage Limit

Account information

Initial Settings

Various Cards

User name and various passwords

Account Cancellation

Restrictions on Transactions