Câu hỏi thường gặp (Những nội dung khác)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

SBI Remit sẽ bảo hộ số tiền chuyển bằng cách nào?

Theo Luật quyết toán tài chính, tiền gửi được bảo đảm an toàn cho đến khi được chuyển đến người nhận ở nước ngoài theo thoả thuận bảo mật tiền gửi hoặc bảo mật tiền gửi với Cục Pháp chế.

Trong trường hợp chẳng may khi SBI Remit phá sản, quý khách sẽ được ưu tiên nhận số tiền phân bổ tương đương từ bảo hiểm bằng giá trị của số tiền mà quý khách đã thực hiện yêu cầu chuyển tiền.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Những nội dung khác)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu