Câu hỏi thường gặp (Nạp tiền/Nhận tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Có thể thực hiện chuyển tiền nếu tổng số tiền gửi thấp hơn lệ phí chuyển tiền không?

Rất tiếc là không thể.
Tùy thuộc vào phương thức chuyển tiền, số tiền gửi tối thiểu sẽ như sau:

 

Phương thức chuyển tiền Số tiền gửi tối thiểu
Chuyển tiền qua thẻ SBI 2,000 JPY
Chuyển tiền qua internet 881 JPY
Dịch vụ chuyển tiền theo hình thức chuyển khoản ngân hàng 881 JPY
Chuyển tiền qua cửa hàng tiện lợi (conbini) 1,221 JPY
Phương thức chuyển tiền Số tiền gửi tối thiểu
Chuyển tiền qua thẻ SBI 2,000 JPY
Chuyển tiền qua internet 881 JPY
Dịch vụ chuyển tiền theo hình thức chuyển khoản ngân hàng 881 JPY
Chuyển tiền qua cửa hàng tiện lợi (conbini) 1,221 JPY
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Nạp tiền/Nhận tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu