Câu hỏi thường gặp (Kiều hối)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tỷ giá tại thời điểm nào được sử dụng để chuyển đổi số tiền gửi? Sau khi tôi gửi tiền tại một cửa hàng tiện lợi, tỷ giá hối đoái trong email tôi nhận được lại khác với tỷ giá hiển thị trên màn hình vào thời điểm xử lý giao dịch chuyển tiền. Tại sao lại như vậy?

Tỷ giá hối đoái có thể áp dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức chuyển tiền. Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin chi tiết

 

[Chuyển tiền qua Internet]
Tỷ giá hối đoái có thể áp dụng là tỷ giá có hiệu lực tại thời điểm thực hiện lệnh chuyển tiền.

 

[Chuyển tiền bằng Thẻ Remit]
Tỷ giá hối đoái có thể áp dụng là tỷ giá có hiệu lực tại thời điểm phát hành Mã số tham chiếu.

 

[Chuyển tiền bằng Dịch vụ chuyển tiền theo hình thức chuyển khoản ngân hàng]
Tỷ giá được áp dụng là tỷ giá tại thời điểm chúng tôi xác nhận được số tiền nạp.

 

[Chuyển tiền qua cửa hàng tiện lợi]
Tỷ giá được áp dụng là tỷ giá tại thời điểm chúng tôi xác nhận được số tiền nạp.
Sẽ mất khoảng một tiếng để xác nhận được số tiền nạp của quý khách kể từ khi quý khách thực hiện thao tác chuyển tiền tại Conbini.

 

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Kiều hối)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu