Câu hỏi thường gặp (Những vấn đề gặp phải khi chuyển tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Ngoài tài khoản SBI Remit NEOBANK, tôi có thể chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác không?

Bạn không thể chuyển khoản đến các ngân hàng khác. Bạn chỉ có thể chuyển khoản giữa các tài khoản SBI Remit NEOBANK.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Những vấn đề gặp phải khi chuyển tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu