Câu hỏi thường gặp (Neobank SBI Remit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi không biết cách đăng ký tài khoản nhận tiền lương.

Vui lòng truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” để kiểm tra thông tin trên trang “Nhận tiền lương” trong phần “Thông tin tài khoản – Nạp/Rút tiền”.

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

 

①Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

②Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào biểu tượng “≡” ở góc trên bên trái

FAQ_image
FAQ_image

 

③Từ menu hiển thị, nhấn vào “Thông tin tài khoản – Nạp/Rút tiền”

FAQ_image
FAQ_image

④ Từ menu hiển thị, nhấn vào “Nạp tiền – Nhận tiền”

FAQ_image
FAQ_image

 

⑤ Từ menu hiển thị, nhấn vào “Nhận tiền lương”

FAQ_image
FAQ_image

 

⑥Bạn sẽ được chuyển đến trang “Nhận tiền lương”

Vui lòng tham khảo trang này để thực hiện thủ tục thiết đặt tài khoản nhận tiền lương.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Neobank SBI Remit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu