Câu hỏi thường gặp (Neobank SBI Remit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách đăng ký thanh toán tự động qua đường bưu điện.

Vui lòng tham khảo quy trình dưới đây để đăng ký.

 

① Vui lòng đăng ký thanh toán tự động cho doanh nghiệp tiếp nhận). (Sumishin SBI Net Bank không tiếp nhận đăng ký, vì vậy bạn vui lòng liên hệ với doanh nghiệp tiếp nhận.)

②Hồ sơ đăng ký thanh toán tự động của khách hàng sẽ được chuyển đến Sumishin SBI Net Bank thông qua doanh nghiệp tiếp nhận

③ Sau khi thủ tục tại Sumishin SBI Net Bank đã hoàn tất, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn theo địa chỉ email mà bạn đã đăng ký.

④Bạn cần đăng ký hợp đồng thanh toán tự động trên trang NEOBANK. Sau khi chuyển từ ứng dụng “SBI Remit” sang trang NEOBANK, bạn sẽ nhận được một thông báo có tiêu đề “Đề nghị đăng ký hợp đồng thanh toán tự động” trên màn hình “Thông báo quan trọng”.

Vui lòng hoàn tất thủ tục đăng ký từ đó (Vui lòng hoàn tất thủ tục trong vòng 14 ngày. Thủ tục đăng ký sẽ không còn thực hiện được sau khi hết thời hạn quy định.).

 

Sau khi hoàn tất các thủ tục ①~③, vui lòng chuyển đến màn hình thực hiện bước ④ theo quy trình sau đây.

 

①Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

②Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào “Hộp thông báo”

FAQ_image
FAQ_image

 

③Sau khi chuyển đến màn hình “Thông báo quan trọng”, hãy kiểm tra thông báo có tiêu đề “Đề nghị đăng ký hợp đồng thanh toán tự động”

Vui lòng làm theo hướng dẫn trong thông báo để đăng ký hợp đồng thanh toán tự động.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Neobank SBI Remit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu