Câu hỏi thường gặp (Neobank SBI Remit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách đăng ký thanh toán tự động trực tuyến.

Vui lòng tham khảo quy trình dưới đây để đăng ký.

 

① Vui lòng tiến hành thủ tục tiếp nhận thanh toán tự động trực tuyến từ trang WEB của doanh nghiệp tiếp nhận (doanh nghiệp thực hiện thanh toán cho dịch vụ mà bạn đăng ký).

 

② Chọn “Sumishin SBI Net Bank” trên màn hình chọn tổ chức tài chính, sau đó nhập các thông tin như mã số chi nhánh, số tài khoản, họ tên, v.v…

 

③ Màn hình đăng nhập của trang WEB Sumishin SBI Net Bank sẽ được hiển thị, vui lòng nhập tên người dùng, mật khẩu đăng nhập WEB và nhấn đăng nhập.

FAQ_image
FAQ_image

 

④Vui lòng đọc các quy định về thanh toán tự động, và nhấn “Đồng ý” nếu bạn đồng ý.

FAQ_image
FAQ_image

 

⑤ Nếu không có sự khác biệt nào trong nội dung đăng ký, vui lòng nhập mật khẩu giao dịch WEB và nhấn “Xác nhận”.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Neobank SBI Remit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu