Câu hỏi thường gặp (Account information)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách kiểm tra các thông tin tài khoản như mã chi nhánh, số tài khoản, v.v…

Bạn sẽ được chuyển đến trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh, và có thể kiểm tra thông tin trên màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong phần “Thông tin khách hàng”.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra thông tin ở mặt sau của thẻ số xác thực/thẻ ATM ghi nợ.

 

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

Ở phần “Thông tin cơ bản”, bạn có thể kiểm tra các thông tin tài khoản như mã chi nhánh, số tài khoản, v.v… tại mục “Số tài khoản”.

 

① Tên ngân hàng: Sumishin SBI Net Bank

(Mã tổ chức tài chính: 0038)

② Tên chi nhánh: Chi nhánh SBI Remit

③ Mã chi nhánh: 206

④ Phân loại tiền gửi: Thông thường

⑤ Số tài khoản: ******** (7 chữ số)

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Account information)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu