Câu hỏi thường gặp (User name and various passwords)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi đã quên tất cả mật khẩu. Vui lòng cho tôi biết cách đặt lại từng mật khẩu.

Bạn cần thực hiện thủ tục cấp lại mật khẩu đăng nhập tạm thời. Vui lòng thực hiện thủ tục từ “ Màn hình cấp lại mật khẩu đăng nhập tạm thời”.

Để được cấp lại mật khẩu đăng nhập tạm thời, bạn cần có các thông tin sau đây.

・Mã số chi nhánh

・Số tài khoản

・Ngày tháng năm sinh

・Mã PIN thẻ ATM

 

Mật khẩu đăng nhập tạm thời sẽ được gửi đến địa chỉ đã đăng ký của khách hàng bằng đường bưu điện.

Sau khi nhận được mật khẩu đăng nhập tạm thời, vui lòng truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” và nhập mật khẩu đăng nhập tạm thời. Sau đó, bạn hãy đặt lại từng mật khẩu.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(User name and various passwords)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu