Câu hỏi thường gặp (User name and various passwords)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách kiểm tra tên người dùng.

Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để kiểm tra thông tin trên màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong “Thông tin khách hàng”.

 

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

Ở phần “Thông tin cơ bản”, vui lòng kiểm tra thông tin tại mục “Tên người dùng”.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(User name and various passwords)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu